Siste artikler

hoyesterett_asy_117458316x9

Høyesteretts avgjørelse i Røeggen-saken

Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i NORGES HØYESTERETT    Den 22. mars 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00642-S, (sak nr. 2011/1938), sivil sak, anke over dom,  A Forbrukerrådet ...
forsikring

Erstatningsoppgjøret i forsikringstilfeller

Begge parter, både forsikringsselskap og forsikringstaker, har plikter ved et skadetilfelle. Skademelding, erstatningskrav og foreldelse Forsikringstaker plikter å melde skaden til ...
figur_1.hovedspalte

Forsikringavtalen

Det rettslige grunnlaget for forsikringsavtaler er i hovedsak forsikringsavtaleloven og den alminnelige avtaleloven. Forsikringsvilkårene er utformet i samsvar med bestemmelsene i ...
Ny-forsikringsavtale_hihmarticle

Forsikringsordbok

Under finner du viktige ord og begrepet i forsikringsforhold som du bør vite hva betyr: Avkorting – betegner i alminnelighet den reduksjon i erstatningen som kan foretas ...
forkjølet mann

Syk fra jobben – hvilke rettigheter og plikter har du?

Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syke og ved annen arbeidsuførhet. Dette følger av folketrygdloven. De første 16 kalenderdagene ...
flyplass

Strenge krav til markedsføring av “billigreiser”

Charterbransjen er blant de bransjer som virkelig har tatt tak i problemene rundt urimelig markedsføring og kundebehandling. Fra å være borimot en verstingbransje på 1980-tallet, ...
inkasso

Gangen i en inkassosak

I denne artikkelen vil vi gå gjennom gangen i en inkassosak, fra du får tilsendt regningen med en betalingsprosess til rettslig inndriving. Betalingsfrist Du plikter til å betale ...
nabokrangel

Nabokrangel – hvilke rettigheter har du?

Godt naboskap er er hyggelig affære, og kan gjøre bomiljøet til en drøm. Men ikke alle er så heldige å ha gode naboer, og det er mange som opplever at naboen tar seg til rette ...
forsikring_klage

Klage på forsikringen?

Forsikringsselskapene bruker vanligvis takstmenn til å fastsette forsikringsbeløpet. Hvis du er misfornøyd med den fastsatte taksten, har de fleste forsikringsselskaper bestemmelser ...
© 2016 ForbrukerNorge.no. Alle rettigheter reservert.
.