Beste app for fond

Fondssparing er en populær måte å spare penger på, da det gir deg muligheten til å investere i et bredt spekter av aksjer, obligasjoner og andre investeringer. Det finnes flere spareapper som gjør det enkelt å starte med fondssparing. Slike apper har ofte et brukervennlig og enkelt grensesnitt som gjør det lett å spare og investere selv for personer som ikke har mye kjennskap til aksjemarkedet. De kan også gi deg råd og tips når det gjelder investering og gjør det enkelt å følge med på verdiutviklingen over tid. 

I denne artikkelen skal vi se på to av de beste og mest populære appene for fond, nemlig Kron sin app for fond og Nordnet sin app for fond. Vi forklarer også noen av de fremste fordelene med å spare i aksjer og fond.

Hvorfor spare i aksjer og fond? 

 • Avkastning: En av de største fordelene med å investere i fond og aksjer er muligheten for høy avkastning over tid. Investering i fond og aksjer kan generere høyere avkastning enn tradisjonelle spareprodukter som bankinnskudd eller obligasjoner.
 • Inflasjonsbeskyttelse: Aksjer og fond har historisk sett vist seg å være gode inflasjonsbeskyttere, fordi verdien av investeringene som regel øker i takt med økningen i prisene.
 • Diversifisering: Ved å investere i fond kan man spre risikoen ved å eie en rekke ulike investeringer, i stedet for å plassere alle pengene i én investering. Dette kan redusere risikoen for store tap dersom en enkelt investering skulle gå dårlig.
 • Tilgjengelighet: Det finnes et bredt utvalg av fond og aksjer for ulike typer investorer, både private og institusjonelle. Fondsappene vi omtaler i denne artikkelen gir en god oversikt over tilgjengelige fond for private investorer, noe som er viktig når du leter etter beste app for fond.
 • Langsiktig sparing: Å investere i fond og aksjer kan være et godt valg for de som ønsker å spare langsiktig, da det kan gi høyere avkastning over tid.
 • Tilgjengeligheten av investeringsverktøy og analyse: Det finnes mange verktøy og ressurser tilgjengelig for å analysere fond og aksjer og som hjelper deg å ta velinformede investeringsbeslutninger.

Det er imidlertid viktig å være klar over at aksjer og fond også kan innebære risiko, og det er alltid en mulighet for å tape penger. Det er derfor viktig å forstå risikoen og å sette opp en diversifisert portefølje som passer til dine investeringsmål og risikotoleranse.

Les også: Derfor er sparing i indeksfond lurt

Kron sin app for fond

Kron er en spare- og forvaltningstjeneste som ble startet i 2017 som et datterselskap til Formuesforvaltning. Selskapet tar sikte på å gjøre sparing og investeringer enkelt også for nybegynnere og personer som ikke har så mye kunnskap om aksjemarkedet. 

Som et ledd i denne strategien har Kron lansert en egen app for fond som skal gjøre det enkelt og intuitivt å spare. Appen kommer et godt design og enkel navigering. Det er lett å se hvor mye du har spart, og hvordan dette beløpet vokser over tid. Appen gir deg også muligheten til å sette mål for sparingen din. Dette er faktorer som er viktig i jakten på beste app for fond.

Grensesnitt og brukervennlighet

Et enkelt grafisk grensesnitt viser deg hvor mye pengene dine kan vokse i fond sammenlignet med innskudd på en vanlig bankkonto. Det finnes også enkle valg for mye du vil spare, tidshorisont og risikoprofil. 

Gjennom appen kan brukerne velge mellom blant annet ferdig definerte sparepakker, som for eksempel Krons utvalgte fond, indeksfond, teknologifond, miljøbevisste fond og flere. Det er også mulig å velge blant et bredt utvalg av enkeltfond. Med et utvalg på over 500 ulike fond innenfor en rekke kategorier bør det være mulig å finne dine favoritter. Kron har også en feedbackalgoritme som gir deg tilbakemeldinger på fondene du velger underveis. Leter du etter beste app for fond så forstår du sikkert allerede nå hvorfor Kron har blitt så populær blant brukerne.

Utvalget på Kron spareapp: 

 • Mer enn 500 ulike fond
 • Aksjefond og bransjefond
 • Ferdig definerte sparepakker
 • Indeksfond
 • Rentefond
 • ETFer

Kron Indeksfond

Gjennom Kron sin app for fond kan du velge mellom et bredt utvalg av indeksfond. Slik fond har lavere pris og følger en børsindeks i stedet for å bli aktivt forvaltet. Du kan også velge Kron Indeks Global, som er Krons eget indeksfond. Dette fondet følger MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, som er indeksen som de fleste større globale indeksfond følger. 

Slik kommer du i gang med Kron Spareapp:

Det er enkelt å komme i gang med Kron sin fondsapp. Du kan registrere deg enten via desktop eller mobilen:

 1. Desktop: Gå til kron.no for gratis registrering. App: Gå til Google Play (Android) eller App store (iPhone), søk opp «Kron» og installer.
 2. Det første du møter når du begynner å bruke Kron-appen eller desktopapplikasjonen er Kron sin sparetest. Du må da svare på noen enkle spørsmål blant annet knyttet til horisont på sparingen, om du har erfaring med fond fra før og hva som er formålet med sparingen
 3. Deretter kan du enten velge fond selv eller plukke blant 7 ferdige fondspakker som er satt sammen av Kron sine eksperter. 
 4. Skriv så inn navn og bekreft med telefonnummer
 5. Velg så hvor mye du vil spare i form av engangsinnskudd og/eller fast sparing hver måned. Signer med BankID for å starte sparingen. 

I tillegg til informasjon om de ulike fondene, får du også relevante nyheter direkte i appen. Appen har i tillegg til sparetesten også en investeringskalkulator som viser deg hvor mye pengene dine potensielt kan vokse. For deg som leter etter beste app for fond er Kron sin app definitivt noe å sjekke ut!

Nordnet sin app for fond

Nordnet ble etablert i 1996 og har blitt et av Nordens ledende investeringsselskaper. Nordnet fokuserer spesielt på nordiske kunder og er kjent for et bredt utvalg av nordiske fond og aksjer. Nordnet tilbyr imidlertid også stort utvalg av aksjer fra andre markeder, blant annet fra store markeder som Europer og USA. 

Nordnet legger vekt på at det skal være enkelt å investere i aksjer og fond, også for personer som har liten kjennskap til aksjemarkedet. Dette er viktige faktorer i vurderingen av beste app for fond.

Nordnet aksjesparekonto og pensjonssparing

Ved å opprette en aksjesparekonto gjennom Nordnet trenger du ikke å skatte av gevinsten før du tar ut pengene ut fra Nordnet-kontoen. Du kan også flytte dine eksisterende aksjer og fond fra andre banker til Nordnet. Dersom du velger å gjøre dette, vil Nordnet ta seg av det administrative arbeidet med å flytte midlene. Du kan også flytte din pensjonssparing til Nordnet sin plattform. På denne måten kan du selv velge de fondene som du ønsker å investere i til din pensjon.

Nordnet indeksfond

Som navnet tilsier, følger et indeksfond utviklingen til en gitt børsindeks og investerer i et bredt utvalg av aksjer. Indeksfond er kjent for å være rimeligere enn aktivt forvaltede fond og hos Nordnet betaler du kun plattformavgift. Hos Nordnet finner du også et utvalg ESG-merkede form som oppfyller kravene til bærekraft. Du finner selvsagt utvalget av nordiske indeksfond som følger utviklingen på børsene i Norge, Sverige, Danmark og Finland, men du finner også globale indeksfond og indeksfond knyttet til børser i Europa og USA, samt teknologifond.

Flere fordeler med å bruke Nordnet sin app for fond

Andre fordeler med å bruke Nordnet sin fondsapp er norsk kundeservice og automatisk rapportering av beholdninger og gevinster til norske skattemyndigheter.

Appen er svært så oversiktlig og du kan filtrere ut fra mange ulike kriterier som for eksempel region, børs, type aktiva etc. I appen får du også god oversikt over selskapenes avkastning og nøkkeltall, noe som gjør det enklere å ta gode investeringsvalg. I tillegg gir plattformen deg gode analyser av selskapene, samt nyttige tips og nyheter gjennom handelsforumet til Shareville. For de ulike fondene kan du se deres Morningstar-rating, som er et uttrykk for hvor god risikojustert historisk avkastning et spesifikt fond har i forhold til lignende fond innenfor samme kategori. 

Gebyrer  

Sammenlignet med andre lignende nettmeglere tilbyr Nordnet relativt gjennomsnittlige gebyrpriser som ligger noe under gebyrene som de fleste banker belaster. 

Slik kommer du i gang med Nordnet sin app for fond:

 1. Gå til Google Play (Android) eller App store (iPhone) og søk opp «Nordnet app» og installer. Du kan også registrere deg ved å bruke denne linken.
 2. Gi appen de nødvendige tillatelsene til din mobiltelefon
 3. Fyll inn opplysninger som fødselsnummer, fornavn og etternavn, mobiltelefonnummer og e-postadresse. 
 4. Velg om du ønsker å åpne en aksjesparekonto eller en aksje- og fondskonto.
 5. Gi kontoen din ett navn.
 6. Du må svare på noen spørsmål knyttet til blant annet statsborgerskap, skatteforhold, jobbsituasjon eventuelle politiske involveringer, formål med sparingen, hvor pengene kommer fra, hvor mye du ønsker å spare og frekvens på sparingen.
 7. Aksepter avtalevilkårene og signer med bankID
 8. Gjør et innskudd for å begynne å investere. Det er kun mulig å overføre penger fra norske banker. Etter at din Nordnet-konto har blitt opprettet, får du et kontonummer og et KID-nummer til din Nordnet-konto som du må oppgi i nettbanken.