Disse norske aksjefondene gir dårligst avkastning

norske aksjefond dårlist avkastning

En undersøkelse utført av næringslivsavisen Dagens Næringsliv viser at over 190 000 norske småsparere har sparepengene sine plassert i de tre norske aksjefondene som gir lavest avkastning.

De såkalte «taperfondene» tilhører bankene Sparebank 1, DnB og Nordea, og for bankene er disse aksjefondene in gullgruve. Bankene har totalt sett tjent inn 3,4 milliarder kroner i forvaltningshonorar på de tre aksjefondene. For nordmennene som har sparepengene sine plassert der er fondene imidlertid langt fra en gullgruve.

De tre aksjefondene i Norge som gir dårligs avkastning er henholdsvis Odin Norge fra Sparebank 1 gruppen, Nordea Avkastning og DnB Norge.

Til sammen har disse fondene nesten 15 milliarder kroner til forvaltning, og dette er faktisk nesten halvparten av pengene som norske fondssparere har plassert i norske aksjefond.

Både aksjefondene Nordea Avkastning og DnB Norge har tidligere fått kritikk fra Finanstilsynet for å i realiteten være indeksfond selv om de reklamerer med å være aktivt forvaltede fond. I juni 2016 gikk Forbrukerrådet til gruppesøksmål mot DnB på vegne av 180 000 kunder. Grunnen er at de mener kundene har betalt 690 millioner kroner for mye i forvaltningsgebyrer. DnB har avvist Forbrukerrådets påstand.