Erstatning for kansellert fly

Ved jevne mellomrom opplever flypassasjerer at fly blir kansellert og innstilt på grunn av streik eller andre grunner. I disse dager blir tusenvis av passasjerer rammet av den pågående streiken hos SAS. For mange av disse passasjerene blir resultatet at flyet blir kansellert og innstilt. I denne artikkelen gir vi deg tips til hva du kan forvente i erstatning for kansellert fly ved streik. Er flyet ditt forsinket eller kansellert i sommer? Da anbefaler du at du krever erstatning gjennom FlyHjelp.no eller FlyForsinkelser.no. Disse består deg i hele prosessen uten at du trenger å gjøre noe annet enn å sende inn informasjonen om flyet ditt. (Aff.link) Ved kansellert fly skal flyselskapet tilby deg følgende Dersom flyet ditt blir kansellert på grunn av streik eller andre grunner skal flyselskapet ditt tilby deg følgende et av tre alternativer:
 1. Du kan kreve å få tilbakebetalt kostnaden for flybilletten for den delen av en reise som du ikke får benyttet som følge av kanselleringen.
 1. Du kan kreve at flyselskapet ombooker deg til en annen flyavgang slik at du kommer frem til destinasjonen din så raskt som mulig.
 1. Du kan kreve at flyselskapet ombooker deg til et senere tidspunkt etter eget ønske, på samme vilkår som du hadde i din opprinnelige flybillett.
Dersom flyet blir kansellert på grunn av steik eller av andre grunner kan du altså kreve å heve billettkjøpet eller at flyselskapet ombooker deg. Dette gjelder uavhengig av årsaken til at flyet blir innstilt. Dersom du velger å heve billettkjøpet og få tilbakebetalt billettprisen, er det viktig å være klar over at du ikke samtidig kan kreve at flyselskapet sørger for å booke deg om eller for forpleining. Velger du ombooking, kan du kreve at flyselskapet gir deg tilbud om mat og drikke mens du venter. Dersom det er nødvendig med overnatting, har du i tillegg krav på å få dekket kostnader til hotell samt transport til og fra flyplassen.

Du har rett til inntil 600 euro i erstatning for kansellert fly

I tillegg til å kunne heve billettkjøpet eller kreve ombooking av billetter, kan du også kreve erstatning etter standardiserte satser uavhengig av om du har hatt et økonomisk tap eller ikke. Ved streik vil flyselskapene gjerne argumentere for at streiken er en ”ekstraordinær hendelse” som ikke gir deg krav på slik erstatning. Praksis fra transportklagenemnda viser imidlertid at flyselskapet er ansvarlig for streik i eget selskap, og at slike hendelser ikke er ”ekstraordinære”. Som den klare hovedregel har du altså krav på erstatning ved kansellert fly: Hvor mye du kan kreve i erstatning er bestemt at et felles EU-regelverk. Dette regelverket har ulike erstatningssatser avhengig av om du reiser innenfor eller utenfor EØS og avhengig av hvor langt du skal reise. Du har rett til følgende erstatning for kansellert fly:
 • 250 euro for flygninger inntil 1500 km
 • 400 euro for flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km
 • 400 euro for flygninger utenfor EØS på mellom 1500 km og 3000 km
 • 600 euro for alle øvrige flygninger
Denne erstatningen kan bli redusert med 50 % dersom flyselskapet klarer å booke deg om til en annen flygning til samme bestemmelsessted, og du ikke kommer frem senere enn du ville ha ankommet med den opprinnelige flygningen mer mer enn:
 • 2 timer med en flygning på inntil 1500 km
 • 3 timer med en flygning innen EØS på mer enn 1500 km
 • 3 timer med en flygning utenfor EØS på mellom 1500 km og 3000 km
 • 4 timer på alle øvrige flygninger
Dersom du kan dokumentere et økonomisk tap ut over den standardiserte erstatningen for ditt kansellerte fly, kan du kreve erstatning for dette i tillegg. Dette gjelder dog kun dersom det økonomiske tapet kommer som en følge av kanselleringen, og du kan dokumentere tapet.

Forvirrende? Det er hjelp å få!

Reglene for erstatning ved kansellert fly kan virke forvirrende for folk flest. Dessuten er sjansen stor for at du vil møte motgang hos flyselskapet når du krever erstatning, særlig dersom kanselleringen kommer som følge av streik. Heldigvis er det hjelp å få. De siste årene har det kommer flere aktører på markedet som hjelper deg gjennom klageprosessen. Disse aktørene kjører hele saken for deg, og du betaler ikke noe for dette dersom du ikke faktisk får erstatning. En stor og seriøs aktør på dette området er Flyforsinkelser.noDette selskapet har egne jurister som krever erstatning på dine vegne, og som tar saken til Transportklagenemnda og videre til rettssystemet om nødvendig. Du betaler ingenting for at Flyforsinkelser.no skal kjøre erstatningsprosessen for deg, men dersom du får erstatning vil selskapet ta en liten del av erstatningen du får som provisjon for arbeidet. Fordelen med å bruke en aktør som Flyforsinkelser.no til å ta seg av erstatningskravet er at de kan regelverket til fingerspissene og er godt vant til å krangle med flyselskapene. Dette øker mulighetene for at du faktisk får erstatningen du har krav på. Ønsker du å kjøre erstatningssaken for ditt kansellerte fly selv, finner du klageskjema til de fleste flyselskapene hos Forbrukerrådet. Dersom flyselskapet nekter deg erstatning er neste skritt å klage inn flyselskapet for Transportklagenemnda. Dette er en nemnd som behandler klagesaker mellom flyselskap og forbruker, og klagebehandlingen er gratis.