06/09/2017

Erstatning ved forsinket fly

Så skjedde det som ikke skulle skje. Du var på vei til en deilig sydenferie med hele familien, men på flyplassen fikk du beskjed om at flyet ditt var flere timer forsinket. Dermed startet ferien på verst mulig måte.

Er flyet ditt forsinket eller kansellert i sommer? Da anbefaler du at du krever erstatning gjennom FlyHjelp.no eller FlyForsinkelser.no.

Disse består deg i hele prosessen uten at du trenger å gjøre noe annet enn å sende inn informasjonen om flyet ditt.

(Aff.link)

Kjenner du deg igjen? Du er ikke den eneste som har opplevd at flyet er forsinket. Det mange imidlertid ikke er klar over er at du kan ha krav på en ganske så saftig erstatning ved forsinket fly. Faktisk kan erstatningen du har krav på være så stor at flyselskapet faktisk ender med å spandere hele ferien på deg og din familie – og da snakker vi mat og shopping inkludert!

Dessverre er flyselskapene alt for dårlige til å informere deg om hva du har krav på ved forsinket fly. Ja visst, de gir deg kanskje noen matkuponger og forteller deg at du kan ha krav på hotell dersom flyet er veldig forsinket. Det flyselskapene imidlertid ofte ”glemmer” å informere deg om er erstatningsreglene ved forsinket fly som følger av et felles og standardisert EØS-regelverk.

Du kan ha krav på inntil 600 euro per person i erstatning!


EØS-reglene om krav på erstatning ved forsinket fly er delvis kompliserte og vanskelig tilgjengelig. Ikke tro at du finner disse reglene godt forklart på flyselskapenes nettsider. Flyselskapene ønsker ikke å tape penger heller, så derfor er gjerne opplysninger om dine rettigheter ved forsinket fly godt skjult på nettsidene deres.

Når du har kommet til denne siden har du derfor flaks. Her forklarer vi reglene for erstatning for forsinket fly på en enkelt måte, og forklarer deg steg for steg hvordan du går frem for å kreve erstatning.

La oss starte med det enkle.

Forpleining, det vil si mat, har du krav på av flyselskapet dersom flyet er forsinket med:

– To timer på en flyging inntil 1500 km
– Tre timer på en flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km
– Fire timer på alle andre flygninger

Er forsinkelsen på mer enn fem timer har du rett til å kreve at flyselskapet refunderer billettprisen for en reise du ikke har påbegynt eller hele flybilletten dersom du ikke kan oppnå formålet med reisen på grunn av forsinkelsen. Dersom du krever refusjon av hele billettprisen har du også krav på returbillett tilbake til opprinnelig avgangsdestinasjon.

Så over til det som virkelig kan gjøre et forsinket fly litt mer tålelig, og som virkelig svir i lommen hos flyselskapene, nemlig din rett til erstatning ved forsinket fly. Du har krav på erstatning etter standardiserte EØS-satser, og ditt krav på erstatning gjelder uavhengig om du har hatt et økonomisk tap som følge av forsinkelsen.

Ditt krav på erstatning på grunn av forsinket fly er om følger:

Du har krav på en erstatning på 250 euro per billett for alle flygninger innenfor EØS på inntil 1500 km som blir forsinket med mer enn to timer.
– Du har krav på en erstatning på 400 euro per billett for alle flygninger innenfor EØS på over 1500 km som blir forsinket med mer enn tre timer.
– Du har krav på en erstatning på 600 euro per billett på alle øvrige flygninger som blir forsinket med mer enn fire timer.

Dersom du kan dokumentere å ha hatt et økonomisk tap som overgår den standardiserte erstatningen ovenfor, kan du kreve erstatning også for dette.

For å kunne kreve erstatning må årsaken til forsinkelsen ligge innenfor flyselskapets kontroll, eller flyselskapet har informert deg om forsinkelsen senest 14 dager før avreise. Erfaringsmessig skal det mye til for at årsaken til en forsinkelse ikke ligger innenfor flyselskapets kontroll (f.eks. ved terrorangrep, ekstremvær som hindrer flygning osv.)

Slik går du frem for å kreve erstatning for forsinket fly

Det første du må gjøre dersom du vil kreve erstatning for forsinket fly er å sende en klage til flyselskapet der du fremmer ditt krav om erstatning. I klagen vedlegger du dokumentasjon på at du skulle reise med en forsinket flygning, dokumentasjon på at du har hatt et eventuelt økonomisk tap og henviser til regelverket over med tanke på krav om standardisert erstatning.

Du finner informasjon om klageskjema til de enkelte flyselskapene hos Forbrukerrådet.

Dersom flyselskapet nekter deg erstatning er neste skritt å sende en klage til Transportklagenemnda, som behandler tvister mellom forbruker og flyselskap. Klagebehandlingen her er gratis, og flyselskapene følger i hovedsak nemndas avgjørelse.

La et klageselskap ta seg av klagen din

Mange er usikre på å klage selv, og følger at klageprosessen er vanskelig og kronglete. De siste årene har det dukket opp en rekke aktører på markedet gjør hele klageprosessen for deg. Disse aktørene er gjerne tilknyttet advokater og andre med juridisk kompetanse i Norge som tar seg av klageprosessen og tar rettslige skritt i Transportklagenemda dersom det er nødvendig. Dersom du ikke orker å ta opp kampen mot flyselskapene selv, kan det være fornuftig å la en av klageselskapene ta seg av klagen din.

Det finnes flere ulike klageselskaper som hjelper norske flypassasjerer med å kreve erstatning for forsinket fly. Vi anbefaler Flyhjelp.no eller FlyForsinkelser.no som har lang erfaring med å krangle med flyselskapene. Du registrerer deg enkelt på nettsidene deres og laste opp nødvendige detaljer for reisen. Du betaler ingen ting for å la selskapene ta seg av klageprosessen, men selskapet tar en liten provisjon av erstatningen dersom de vinner frem i klagesaken mot flyselskapet. Dersom du ikke får erstatning betaler du heller ikke noe til selskapet.

Du kan også la Flyhjelp eller Flyforsinkelser få tilgang til mail-innboksen din for å søke opp alle tidligere flybilletter for å finne billetter der du kan ha krav på erstatning for forsinket fly.

Det kan være lurt å la denne typen aktører ta seg av klageprosessen av flere grunner. Den viktigste grunnen er at de har inngående kjennskap til regelverket og de er vant til å krangle med flyselskapene. Dette gjør også at flyselskapene gir deg lettere enn dersom du klager som privatperson. I tillegg har Flyhjelp god kunnskap om hva du kan kreve i erstatning slik at du slipper å regne ut dette selv.