Hva er det nye gjeldsregisteret, og hva betyr det for deg?

Nylig ble det nye gjeldsregisteret lansert. Registeret har vært planlagt en god stund, og er et ønske fra norske myndigheter for å få bedre oversikt over en stadig økende forbruksgjeld hos nordmenn.

Det er to ulike selskaper som har godkjenning av myndighetene til å lage et gjeldsregister. Den norske IT-giganten Evry var først ute og lanserte gjeldsregisteret tidligere denne måneden.

Gjeldsregisteret har som mål å samle opplysninger om nordmenns forbruksgjeld, det vil si usikrede lån, på ett sted. Dette vil gjøre det enklere for banker og andre finansinstitusjoner å få oversikt over nordmenns forbruksgjeld, noe som er praktisk og viktig i forbindelse med behandlingen av nye lånesøknader.

Før gjeldsregisteret kom hadde ikke bankene noe sentralt register med oversikt over nordmenns usikrede gjeld.

En del nordmenn velger dessverre å unnlate å opplyse om all utestående gjeld når de søker om nye lån – enten av uvitenhet eller for å bevisst forlede bankene. Med en sentralt gjeldsregister som oppdateres kontinuerlig, vil bankene ha en sikker kilde som viser dem hvor mye utestående forbruksgjeld de ulike kundene har. Dette vil igjen gjøre det enklere for bankene å vurdere å en lånesøknad skal innvilges eller avslås.

Les også: Beste budsjett app

For deg som låntaker betyr gjeldsregisteret at det ikke lenger er særlig lurt å unnlate å opplyse om forbruksgjeld på lånesøknaden, selv om denne gjelden ble tatt opp nylig og ikke vises i skattemeldingen. Bankene vil bruke gjeldsregisteret aktivt i søknadsprosessen for å sikre at de ikke låner ut penger til personer som allerede har en for høy gjeldsbyrde.

Du kan sjekke deg selv i gjeldsregisteret

Visste du at du har muligheten til å sjekke deg selv i gjeldsregisteret. Ved å logge inn med BankID eller MinID vil du få oversikt over hva som er registrert i gjeldsregisteret om deg.

Her vil du se hvilke låneforhold du har som innebærer usikrede lån, det vil si kredittkort eller forbrukslån, og du vil kunne se hvor mye du skylder de ulike kreditorene og hvor mye av gjelden som er rentebærende (dvs. hva du betaler renter på).

Fordelen med gjeldsregisteret er at opplysningene oppdateres kontinuerlig, slik at det vil være enkelt for en potensiell långiver å se om du nettopp har innfridd et lån eller hva du har betalt ned på lånet.