Hvordan løse Rubiks kube

Rubiks kube, oppfunnet av Ernő Rubik i 1974, er en av de mest ikoniske puslespillene i verden. Med sine seks sider og ulike farger, kan det virke umulig å løse ved første øyekast. Imidlertid er det en metode for å løse denne gåten, og med litt tålmodighet og praksis kan du mestre teknikkene som kreves. I denne artikkelen skal vi utforske trinnene som vil svare på spørsmålet mange stiller seg, nemlig “Hvordan løse Rubiks kube” på fem enkle steg.

Forstå kubens struktur

Rubiks kube består av 3x3x3 små kuber som er festet sammen. Hver av de seks sidene er farget med en av seks ulike farger: hvit, gul, blå, grønn, rød og oransje. Den sentrale kuben på hver side er festet og fungerer som en referansepunkt for resten av sidene. Du vil legge merke til at midtkubene har en fast farge, mens kant- og hjørnekubene har flere farger.

TRINN 1 – FULLFØR DET FØRSTE LAGET KRYSSET

 • Hold DET HVITE midtpunktet på toppen.
 • Plasser DEN GRØNNE midtdelen foran deg (mot deg).
 • Finn DEN GRØNNE/ HVITE kantdelen (den har bare 2 farger) og vend den til en av posisjonene som vises nedenfor (med hvitt på toppen og grønt foran).
 • Velg alternativene nedenfor som passer til din situasjon, og følg piltrinnene for å plassere DEN GRØNNE/ HVITE kantdelen på plass.

Med hvitt på toppen, snu kuben slik at en annen fargeflate (senter) vender mot deg. Følg instruksjonene ovenfor igjen. Gjenta med de to andre sidene til det hvite krysset er fullført. Dette trinnet er ganske intuitivt; du kan klare det, men det krever litt praksis. Flytt bare de hvite kantene til riktig plass uten å ødelegge de allerede fikserte.

TRINN 2 – FULLFØR DET FØRSTE LAGET HJØRNENE

 • Hold DET HVITE på toppen.
 • Plasser DEN GRØNNE midtdelen foran deg (mot deg).
 • Finn DEN GRØNNE/ HVITE/ RØDE hjørnet (den har 3 farger) og plasser den i en av posisjonene nedenfor (uten å forstyrre det hvite krysset).
 • Velg trinnene nedenfor for å plassere DEN GRØNNE/ HVITE/ RØDE hjørnedelen på plass uten å forstyrre det hvite krysset.

Mulig problem:

Hjørnet du leter etter, er i øverste lag, men i feil posisjon eller snudd feil vei. Snu kuben slik at hjørnet er i øverste høyre hjørne, og flytt deretter hjørnet til bunnen ved å følge de følgende trinnene.

Løsning:

Utfør disse trinnene, og velg deretter på nytt fra trinnene ovenfor for å plassere hjørnet på plass.

Med hvitt på toppen, snu kuben slik at en annen fargeflate vender mot deg. Følg instruksjonene ovenfor igjen. Gjenta med de to andre sidene til det hvite krysset er fullført.

TRINN 3 – FULLFØR DET ANDRE LAGET

 1. Hold DET HVITE på toppen.
 2. Finn DEN GRØNNE/ RØDE kantdelen.
 3. Hvis den er i det nedre laget, snu deretter det nedre laget for å matche kanten med senterfargen (se figuren nedenfor).
 4. Hvis kanten ikke er i det nedre laget, gå deretter til Trinn C.
 5. Velg trinnene nedenfor for å plassere kantdelen på plass.

Mulig problem:

Kantdelen du vil flytte, er i det andre laget, men i feil posisjon eller snudd feil vei.

Løsning:

Snu kuben slik at kanten er i frontlaget, og utfør enten løsningen ovenfor for å flytte delen til bunnen. Gå deretter tilbake til trinn 4 ovenfor.

Fortsett med trinn A/B med forskjellige sentre vendt mot deg til det andre laget er fullført.

TRINN 4 – FULLFØR DET TREDJE LAGET KRYSET

 • Snu kuben over (hvitt er nå på bunnen, og gult på toppen).
 • Du vil finne 0, 2 eller 4 brikker (av krysset) som vender oppover. Ignorer hjørnene for nå.
 • Målet er først å få det gule krysset og deretter å bytte brikker til riktig posisjon i krysset.
 • Utfør algoritmen nedenfor for å få det gule krysset. Sørg for at kuben er orientert som vist på bildet.

Gjenta algoritmen til høyre til du får det gule krysset.

Nå vil du ha 4 eller 2 kantdeler på riktig sted. Samsvarende med senterfargene. Sørg for at de riktige kantdelen er på baksiden og høyre side. Bruk algoritmen nedenfor for å plassere kantdeler på riktig sted.

Mulig problem:

To brikker som er på riktig sted, er motsatt hverandre.

Løsning:

Utfør trinnene ovenfor én gang og snu deretter kuben som vist ovenfor og utfør trinnene igjen.

TRINN 5 – FULLFØR DET TREDJE LAGET HJØRNENE

(1) Først vil vi plassere hjørnene i riktig posisjon (A). Du vil nå ha 0, 1 eller ALLE hjørnebitene som er i riktig posisjon, enten riktig vei opp eller snudd.

 • Hvis en hjørnedel er i riktig hjørne, snu kuben slik at dette riktige hjørnet er i øverste høyre hjørne foran. Delen er i riktig posisjon, MEN den er kanskje ikke snudd riktig.

Gjenta sekvensen til alle hjørnene er i riktig posisjon.

Mulig problem:

Ingen av hjørnene er i riktig posisjon.

Løsning:

Utfør trinnene i (A) én gang med HVILKEN SOM HELST side vendt mot deg (GULT på toppen). Nå vil ett hjørne være i riktig posisjon. Fortsett med (A) ovenfor.

De neste trinnene vil snu hjørnene (én om gangen) riktig vei og til slutt løse kuben.

MERK: DENNE RUTINEN KAN SE UT TIL Å FORSTYRRE RESTEN AV KUBEN. IKKE FORSVINN OG HOLD SAMME SIDE VENDT MOT DEG. DEN VIL BARE BLI LØST NÅR SISTE HJØRNET ER ORIENTERT.

Gjenta trekkene til den GULE siden av hjørnet er på toppen. Du må kanskje gjøre det 2-3 ganger.

HOLD SAMME SIDE VENDT MOT DEG. Roter TOPPEN TIL DET NESTE HJØRNET SOM SKAL VENDRES ER I ØVERSTE HØYRE POSISJON. Gjenta sekvensen ovenfor til den GULE siden av hjørnet du roterer er på toppen. Fortsett prosessen til kuben er fullført.