Hvorfor dugger det på vinduene? Slik blir du kvitt dugg

Når du flytter til en ny bolig eller oppgraderer vinduene dine, kan du raskt oppleve at det dannes dugg på vinduene oftere enn tidligere. Dette fenomenet skyldes at moderne vinduer er så godt isolerte at de nesten ikke slipper varme gjennom til det ytterste glasslaget. Når temperaturforskjellen er stor, og luftfuktigheten overstiger 85 prosent, kan det dannes dugg eller is på vinduene. Dette problemet er spesielt merkbart når glasset kjøles ned av natteluften, spesielt om morgenen på høsten eller vinteren, og det kan ta lang tid før du kan se ut av vinduet.

Denne artikkelen vil utforske hvorfor vinduer dugger, både på innsiden og utsiden, og gir deg tips og råd om hvordan du kan bli kvitt dette irriterende problemet.

Hvorfor dugger det på vinduene?

Det er viktig å forstå at dugg eller rim på glassets innside eller utside ikke nødvendigvis er et tegn på feil med vinduet. Det kan faktisk være et tegn på kvalitet, og det kan forekomme på både nye og eldre vinduer. Energikravene for bygninger har blitt strengere, og etterspørselen etter godt isolerte vinduer har økt. Moderne vinduer isolerer bedre og har lavere U-verdi, men dette kan øke risikoen for dugg, kondens og frost på glasset.

Det er viktig å skille mellom utvendig dugg, innvendig dugg og dugg mellom glassene når du søker etter løsninger.

Utvendig dugg – et kvalitetstegn

Ironisk nok øker sjansen for utvendig dugg på vinduer med bedre isolasjonsevne, og dette kan forekomme på vinduer med både 2- og 3-lags glass. Utvendig dugg eller kondens oppstår vanligvis på kalde dager med høy luftfuktighet, spesielt om høsten og vinteren når det er vindstille. Utsiden av glasset blir da veldig kaldt, og selv vinduer med høy isolasjonsevne (lav U-verdi) kan ha problemer med å slippe ut nok varme gjennom glasset for å forhindre kondens eller rim.

Kan du forhindre utvendig kondens?

Vinduer som får direkte sollys eller eksponeres for vind har mindre risiko for utvendig dugg på vinduer. Skygge fra overbygg eller markiser kan også hjelpe. Noen selvrensende glassbelegg kan minimere sjansen for utvendig dugg på vinduer ved å få vanndråper til å danne seg og renne nedover, forstyrrende sikten minst mulig.

Innvendig dugg

Dugg på innsiden av vinduene er et større problem enn utvendig dugg på vinduer. Når vanndråper og dugg samler seg på den nederste delen av vinduet, kan det føre til helseskadelig mugg, sopp og dårlig inneklima. I verste fall kan vinduskarmen råtne.

Vanligvis er årsaken til innvendig dugg knyttet til boligens inneklima, spesielt høy luftfuktighet og dårlig luftutskiftning. Når varm og fuktig inneluft kjøles ned mot kalde vinduer, dannes vanndråper som setter seg på glasset. God ventilasjon og jevnlig utlufting kan bidra til å redusere denne typen dugg. Dette er spesielt viktig i rom hvor det er mange mennesker, planter og aktiviteter som genererer fuktighet, som matlaging og dusjing.

Når vi stenger ventiler og bruker tettelister for å unngå kald trekk utenfra, begrenser vi utluftingen av boligen. Aktiviteter som klesvask og dusjing bidrar også til å øke fuktigheten i inneluften. Når denne fuktigheten treffer en kald flate, som vindusglasset, dannes kondens. Dette viser seg først som duggdråper og kan etter hvert bli større vanndråper som samler seg i bunnen av vinduet ned mot vinduskarmen. I ekstremt kalde forhold kan denne kondensen til og med fryse og danne isroser på innsiden av vinduet.

Det er viktig å merke seg at gardiner trukket for kan skape en halvklimasone mellom gardinene og vinduet, og dette kan gjøre glassflaten mye kaldere enn den ellers ville vært.

Dugg mellom glassene

Hvis du opplever dugg mellom glassene, skyldes dette ofte et punktert vindu, der selve forseglingen rundt glassene ikke lenger er tett. I dette tilfellet må glasset byttes ut. Hvis dette skjer i garantiperioden, kan det være en grunn til å reklamere.

Hvis du monterer et varevindu på innsiden av et gammelt vindu, kan kondens oppstå mellom glassene. Dette kan skje hvis varm og fuktig inneluft trenger inn mellom glassene. En løsning kan være å lage et hull i den ytre rammen for bedre ventilasjon, eller montere en tetningslist for å forhindre inneluften fra å trenge inn. Dersom det dannes kondens mellom glassene i et isolerglass, kan det være et tegn på at vinduet er punktert og må byttes.

Dugg på vinduene kan være irriterende og til og med føre til helseskader og skader på boligen hvis det ikke behandles riktig. Ved å følge ekspertrådene og implementere de nødvendige tiltakene for bedre ventilasjon og fuktighetskontroll, kan du forbedre inneklimaet i hjemmet ditt og redusere eller eliminere duggproblemet.

Vinduers U-verdi og isolasjon

Eldre vinduer med enkle glassruter hadde vanligvis en U-verdi på 5,0 W/m²K. U-verdien måler hvor god varmeisolasjon et vindu har, og jo lavere U-verdi, desto bedre er isolasjonen. I 1987 var kravet til U-verdi 2,4 i byggforskriften, mens dagens krav er 1,2. Dette betyr at moderne vinduer er langt mer isolerte, noe som er bra for energieffektiviteten i boligen, men kan føre til duggproblemer.

Plassering av vinduer

Hvor og hvordan de nye vinduene plasseres i veggen kan også påvirke hvor mye dugg de tiltrekker seg. Vinduer som er ubeskyttet ytterst i veggen vil ofte samle mer dugg enn de som er beskyttet av et overbygg. Dette kan sammenlignes med å parkere en bil på en gårdsplass versus en bil i en carport. Sistnevnte gir beskyttelse mot isdannelse på vinduene om vinteren.

Selvrensende vinduer

Noen vinduer har en belegg utenpå glasset som bidrar til å redusere dugg. Dette belegget får vanndråper til å danne seg, og disse renner i større grad nedover. Hvis du opplever dårlig utsyn på grunn av dugg, kan både en markise som stikker litt ut og tilstrekkelig vegetasjon også hjelpe til med å redusere kondens.

Takvinduer og lufting

Takvinduer er spesielt utsatt for kondens fordi de er plassert høyt opp mot den kalde takflaten. Vinduer i rom hvor vi oppholder oss mye, som stuer og soverom, har også en tendens til å dugge lettere. Bedre lufting kan redusere problemet, og det kan også hjelpe å ha en varmekilde under vinduene.

Tips for å bli kvitt dugg:

Det er mange metoder for å bli kvitt digg på vinduene. Dette er noen av rådene fra forbrukerorganisasjonen Huseierne:

  1. Bedre lufting og ventilasjon: Dårlig ventilasjon er en av de viktigste årsakene til innvendig dugging. Åpne ventiler og lufte regelmessig for å redusere fuktigheten i boligen.
  2. Luft ut soverommet: Om morgenen kan du lufte ut soverommet for å fjerne fuktighet fra både luften og sengetøyet. Lukk vinduet før du drar på jobb, men la soveromsdøren stå åpen for å slippe inn varmen i rommet.
  3. Bruk avtrekksvifter: Bruk avtrekksvifter på badet og kjøkkenet for å trekke fuktighet ut av boligen. Dette hjelper også med å bringe frisk luft inn gjennom åpne ventiler.
  4. Ventilasjonsanlegg: Hvis du har et ventilasjonsanlegg i boligen, kan det være lurt å øke hastigheten på ventilasjonen når mange er hjemme samtidig.
  5. Tørking av klesvask: Tenk nøye over hvor du tørker klesvasken. Det beste er å tørke den i et varmt rom med god avtrekksventilasjon, som på badet eller i et eget vaskerom med avtrekk. Bruk av avtrekksviften på badet mens du tørker klær kan også hjelpe.
  6. Rengjøring: Hvis du allerede har mugg i vinduskarmen, kan du vaske det bort med en mikrofiberklut. Fjern så mye som mulig av det synlige muggen. Hvis det er misfarging på treverket som ikke går bort, kan du slipe flaten med sandpapir før du maler over det.

Ofte stilte spørsmål om dugg på vinduer

Hvorfor dugger det på vinduene mine?

Dugg på vinduene oppstår når det er en betydelig temperaturforskjell mellom innsiden og utsiden av glasset, i tillegg til høy luftfuktighet. Dette kan være forårsaket av godt isolerte vinduer, som hindrer varmetap, men også begrenser varmeutveksling med utsiden.

Hva er U-verdi, og hvordan påvirker den dugg på vinduene?

U-verdi måler hvor god varmeisolasjon et vindu har. Jo lavere U-verdi, desto bedre er isolasjonen. Moderne vinduer med lav U-verdi er mer utsatt for duggproblemer fordi de holder varmen inne, noe som kan føre til en større temperaturforskjell mellom glasset og omgivelsene.

Hvordan kan jeg forhindre utvendig dugg på vinduene mine?

Utvendig dugg forekommer vanligvis på kalde dager med høy luftfuktighet. Du kan redusere sjansene for utvendig dugg ved å eksponere vinduene for sollys, beskytte dem med overbygg eller markiser, eller velge selvrensende glass som hjelper til med å minimere dugg.

Hvordan kan jeg unngå innvendig dugg på vinduene mine?

Innvendig dugg oppstår ofte på grunn av dårlig ventilasjon og høy luftfuktighet innendørs. Du kan unngå dette ved å sørge for god lufting og ventilasjon i boligen din, spesielt i rom hvor det genereres mye fuktighet, som bad og kjøkken.

Hva kan jeg gjøre hvis det er dugg mellom glassene på vinduene mine?

Dugg mellom glassene kan skyldes et punktert vindu, der forseglingen rundt glassene ikke lenger er tett. I slike tilfeller må du bytte ut glasset. Hvis problemet oppstår i garantiperioden, kan du reklamere.