Klage på forsikringen?

klage på forsikringen

Forsikringsselskapene bruker vanligvis takstmenn til å fastsette forsikringsbeløpet. Hvis du er misfornøyd med den fastsatte taksten, har de fleste forsikringsselskaper bestemmelser og skjønn. Forsikringsselskapet og kunden finner da hver sin skjønnsmann, som blir enige om en oppmann. Du må selv betale for din egen skjønnsmann, og halvparten av kostnadene til oppmannen.

Hvis du vil klage på annet enn taksten, for eksempel vedtak om en forsikringsutbetaling med skade, kan du henvende deg til forsikringsselskapets interne klagenemd, hvis forsikringsselskapet har en slik nemd. Hvis du ikke ønsker en uttalelse fra selskapets interne klagenemd, kan du henvende deg til Finansklagenemda, som er et bransjebasert tvisteløsningsorgan. Finansklagenemdas vedtak er kun rådgivende, men forsikringsselskapene pleier å følge nemdas avgjørelser. Hvis du ikke får medhold i Finansklagemenda, kan du alltid ta saken for domstolene for rettslig prøving.