Lovforslag om DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill

I den digitale tidsalderen har tilgangen til internett åpnet opp for uendelige muligheter, inkludert i pengespillindustrien. Men med denne tilgjengeligheten kommer også en rekke utfordringer, spesielt når det gjelder nettsteder som tilbyr pengespill uten nødvendig tillatelse.

Nå har regjeringen lagt frem et lovforslag for å håndtere denne utfordringen ved å foreslå endringer i pengespilloven. En ny § 32 a i pengespilloven vil tillater DNS-blokkering av slike nettsteder.

Denne artikkelen vil dykke ned i de ulike aspektene av det foreslåtte lovforslaget, og diskutere dets potensielle konsekvenser og utfordringer.

Hva er DNS-blokkering?

Domain Name System (DNS) er en fundamentell komponent av internettets infrastruktur, som oversetter brukervennlige domenenavn (som www.example.com) til IP-adresser, datamaskinenes språk. Når du taster inn en nettadresse i nettleseren din, sendes en forespørsel til en DNS-server for å finne den tilhørende IP-adressen, slik at nettleseren din kan laste innholdet fra serveren der nettsiden er lagret.

DNS-blokkering innebærer at internettleverandører (ISPer) blir pålagt å blokkere tilgangen til bestemte domenenavn som er knyttet til ulovlige pengespillnettsteder. Dette oppnås ved å konfigurere DNS-serverne til å returnere en feil eller en annen forhåndsbestemt IP-adresse når en bruker forsøker å få tilgang til det blokkerte domenenavnet. Resultatet er at brukeren ikke kan nå nettstedet og dermed ikke delta i ulovlig pengespill.

Tekniske utfordringer og omgåelser

Selv om DNS-blokkering er en kraftfull metode for å hindre tilgang til ulovlige pengespillnettsteder, er den ikke ufeilbarlig. Teknisk kyndige brukere kan omgå blokkeringen ved å bruke alternative DNS-servere, VPN-tjenester eller andre metoder for å skjule sin IP-adresse og tilgangssted. For å motvirke dette, må myndigheter og ISPer kontinuerlig oppdatere sine blokkeringslister og følge med på nye metoder for omgåelse.

DNS-blokkering og pengespilloven

DNS-blokkering er en teknikk som brukes for å hindre tilgang til bestemte nettsteder ved å blokkere domenenavnssystemet (DNS) forespørsler. Dette betyr at når en bruker prøver å få tilgang til et nettsted, vil de ikke kunne nå det på grunn av blokkeringen på DNS-nivå. § 32 a i pengespilloven foreslår å gi Lotteritilsynet myndighet til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet uten tillatelse.

Kumulative vilkår for DNS-blokkering

Det foreslåtte lovforslaget om DNS-blokkering av casinoer tar sikte på å beskytte det norske markedet mot ulovlige pengespilltilbud. Ved å gi Lotteritilsynet myndighet til å pålegge internettilbydere å blokkere tilgangen til disse nettstedene, tar Norge et viktig skritt for å redusere spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill. Samtidig krever lovforslaget en grundig vurdering og avveining av ulike interesser, inkludert hensynet til ytrings- og informasjonsfrihet. Det er viktig at disse vurderingene gjøres nøye for å sikre en balansert og rettferdig gjennomføring av loven.

Det foreslåtte lovforslaget stiller tre kumulative vilkår for at Lotteritilsynet kan pålegge DNS-blokkering:

  1. Nettstedet må tilby pengespill: Dette inkluderer spill hvor det er en innsats, et helt eller delvis tilfeldig resultat, og en premie av økonomisk verdi.
  2. Pengespillet må være rettet mot det norske markedet: Dette vurderes basert på en helhetsvurdering, hvor man ser på om nettstedet bruker norsk språk, norsk valuta, markedsføres i norske kanaler, bruker norske personer i markedsføring, og om det forsøker å omgå det norske betalingsformidlingsforbudet.
  3. Pengespillet mangler tillatelse etter pengespilloven: Dette utelukker lovlige pengespill tilbudt av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, samt private tilbud etter pengespillovens kapittel 4.

Innholdet i og formen på landingssiden

Lotteritilsynet kan i sitt pålegg fastsette innholdet i og formen på landingssiden som driftes av internettilbyderen. Dette er nettstedet brukeren blir videresendt til i stedet for det blokkerte pengespillnettstedet, og det skal inneholde informasjon om at nettstedet er ulovlig og blokkert.

Interesseavveining og vurdering

Før et pålegg kan gis, må hensynene som taler for at pålegget gis veie tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Dette krever en interesseavveining hvor man vurderer hensynet til å redusere spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, mot interessene til internettleverandøren, nettstedets innehaver, og publikumets informasjonsfrihet. Ytringsfriheten må også tas i betraktning.

Oppheving av pålegg

Hvis det foreligger endrede forhold som viser at grunnlaget for pålegget ikke lenger er til stede, skal Lotteritilsynet oppheve pålegget på begjæring fra nettstedets tilbyder.

Konsekvenser for norske spillere

DNS-blokkeringen vil primært målrette seg mot nettcasinoer og pengespillsider som opererer uten tillatelse i Norge. Dette kan bidra til å beskytte norske spillere mot potensielt skruppelløse operatører som ikke følger norsk lovgivning.

Spillere vil ha færre nettsteder å velge mellom når de ønsker å delta i pengespill på nettet. Dette kan være positivt i den forstand at det gir en tryggere ramme for spill, men det kan også oppfattes som begrensende for de som ønsker et bredere utvalg av spillalternativer.

En av hensiktene med DNS-blokkeringen er å kanalisere spillere til lovlige og regulerte spillalternativer, som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Dette kan bidra til mer ansvarlig spill og bedre forbrukerbeskyttelse.

Tiltaket kan ha en positiv effekt på forebygging av spilleavhengighet, ettersom det begrenser tilgjengeligheten av ikke-regulerte spillalternativer.

Blokkering av nettsteder reiser spørsmål om balansen mellom å beskytte forbrukere og å bevare ytrings- og informasjonsfriheten. Det er viktig at slike tiltak er nøye vurdert og proporsjonale.

Det kan være tekniske utfordringer knyttet til gjennomføringen av DNS-blokkering, og spørsmål om hvor effektivt det vil være for å oppnå de ønskede målene.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings