Nabokrangel – hvilke rettigheter har du?

nabokrangel

Godt naboskap er er hyggelig affære, og kan gjøre bomiljøet til en drøm. Men ikke alle er så heldige å ha gode naboer, og det er mange som opplever at naboen tar seg til rette på en måte som man ikke ønsker å akseptere. Dette kan føre til heftig nabokrangel. Men hvilke rettigheter har du egentlig hvis du havner i en krangel med naboen?

Naboloven, også kjent som grannelova setter en del grenser for hva du som er eier eller som leier en eiendom behøver å akseptere av bråk, forurensning osv. fra naboen. Loven beskytter deg som er eier, leier, har bruksrettigheter (servitutter) eller bruker en eiendom som har en eller annen tilknytning til en naboeiendom. Hvis du som tilfeldig besøkende til en eiendom skulle havne i en krangel med naboen, er du derimot ikke beskyttet av naboloven.

Naboloven gjelder ikke for personer som har hører til en og samme eiendom, for eksepel leier og utleier eller folk i et sameie eller  i et borettslag. Sameiere i seksjonerte sameier er beskyttes av eierseksjonsloven, og andelseiere i borettslag er beskyttet av borettslagsloven. Naboloven gjelder når det oppstår nabokrangel mellom offentlige og private personer som har en eller annen tilknytning til naboeiendommen, f.eks. eier, leier eller en håndverker som utfører arbeider på eiendommen. Den gjelder derimot sannsynligvis ikke for personer som oppholder seg ulovlig på naboeiendommen.

Ulemper for naboen

I naboloven slås det fast at det er ulovlig å sette i gang noe som påfører naboeiendommen urimelig eller unødvendig ulempe eller skade (grannelova § 2). Blant annet må det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig for å hindre ulempen. Alle tiltak omfattes av bestemmelsen, men et kortvarig tiltak vil ofte ikke være urimelig. For å et tiltak skal være urimelig, må skaden eller ulempen overstige en viss tålegrense. Det må vurderes hva man må forvente av ulemper i området. Hvis du bor i et boligområde, trenger du normalt ikke å akseptere illeluktende industridrift eller langvarige byggeprosjekter.

Det finnes en rekke dommer som slår fast hva du må akseptere av flyplasser, veianlegg, kraftledninger o.l. Hvis du kjøper deg en eiendom etter at det er kjent at det skal bygges flyplass, vil eller kraftledning, vil du vanligvis ikke ha noe vern etter naboloven. Blir dette bestemt etter at du har flyttet til området, kan naboloven beskytte deg. Tiltak som ikke skaper større ulempe eller skade enn det som er vanlig i området, vil normalt være lovlige, men loven åpner for å nekte slike tiltak også. Det er ulovlig å sette i gang tiltak uten fornuftig formål, som påfører naboen skader eller ulemper.

Hvis et tiltak er urimelig eller unødvendig, kan du ha krav på:

  • stansing eller retting, f.eks. ved at et støyende tiltak stanses om natten.
  • vederlag hvis retting ikke skjer. Du kan da ha krav på mer enn ditt økonomiske tap.
  • erstatning for økonomisk tap uavhengig av om noen har skyld i ulempen/skaden.

Les mer om vurderingstemaet for tålegrensen her

Nabokrangel om trær

Naboloven regulerer også naboen rett til å kreve fjernet eller kuttet ned trær (grannelova § 3). Bestemmelsen gjelder ikke hekker under to meter eller hekker som fungerer som grenseskille. Det er tre krav som må være oppfylt for at et tre skal kunne kreves fjernet:

  1. Treet må stå nærmere hus/hage enn en tredjedel av trehøyden. Et tre meter høyt tre må ikke stå nærmere enn én meter.
  2. Det må ikke være særlig om å gjøre for eieren å beholde treet. Her legges det vekt på treets mulighet for å verne mot innsyn, vind og om det er pent å se på.
  3. Treet må være til skade eller ulempe for naboen. Her vil det legges vekt på om det stenger for sol og utsikt, om det faller løv og kvister, og om det er fare for at treet kan velte.

Naboloven har også en bestemmelse om at tre, grener og røtter som stikker inn på naboeiendommen, og er til skade eller ulempe, kan kuttes ned av naboen etter grenselinjen (grannelova § 12). Det gjelder ikke hvis det er skog på begge sider, og ikke for trær som står på grenselinjen for å skille to eiendommer (merketrær). Røtter kan fjernes uten varsel. Men før du fjerner grener og trær, må du varsle naboen og gi han en rimelig tid til å kutte ned selv.

Nabogjerde og annet

I nabogjerdeloven finner vi bestemmelser om gjerder. I korte trekk slår loven fast at du har rett til å sette opp gjerne mot naboen, hvis du betaler selv. Du kan også på visse betingelser tvinges til å sette opp gjerde. Plan- og bygningsloven har noen bestemmelser om gjerde mot vei. I nabogjerneloven fremgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen deler kostnadene til gjerdet. Det kreves da at det er klart at nytten av gjerdet for begge eiendommene er større enn kostnadene.

Naboloven inneholder også en rekke regler om snøras, takdrypp og plassering av dører og vinduer (granneloova § 11). Videre har naboloven bestemmelser om at en nabo ikke må sette i gang med graving, bygging, sprenging osv. uten at naboen har tatt nedøvendige forholdsregler mot utrasing, siging, steinsprut o.l. på naboeiendommen.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings