Når stenger ølsalget?

Ølsalget i Norge er regulert av strenge lover og regler som varierer avhengig av ukedag og tidspunkt på året. Å forstå når ølsalget stenger, spesielt på hverdager, lørdager og helligdager, kan være viktig for alle som ønsker å nyte et glass øl i Norge. I denne artikkelen vil vi gi deg grundig informasjon om når ølsalget stenger i ulike situasjoner i Norge.

Når stenger ølsalget på hverdager?

På hverdager og lørdager er åpningstidene for ølsalg i Norge relativt standardiserte. De fleste dagene i uken har de samme tidene, selv om det kan være noen lokale variasjoner som følge av kommunale bestemmelser. Vanligvis er ølsalget åpent fra kl. 08:00 om morgenen til kl. 20:00 om kvelden. Dette gir deg en god tidsramme for å kjøpe øl til ditt formål, enten det er for å nyte hjemme eller ta med til en fest eller samling.

Det er viktig å merke seg at disse tidene kan variere for mindre butikker, spesielt i mindre byer og tettsteder. Noen mindre butikker kan ha kortere åpningstider, så det er lurt å sjekke med lokale butikker hvis du er usikker på når de stenger.

Når stenger ølsalget på lørdager?

På løndager har ølsalget generelt en senere starttid sammenlignet med hverdager og lørdager. Butikker kan åpne for ølsalg fra kl. 10:00 om morgenen, og det er viktig å merke seg at de nå har lov til å selge alkohol frem til kl. 18:00 om ettermiddagen. Dette gir folk en litt kortere tidsramme sammenlignet med andre dager i uken, så det er lurt å planlegge innkjøpene dine i henhold til disse tidene hvis du ønsker å kjøpe øl på en søndag.

Helligdager og spesielle anledninger

Når det gjelder helligdager og spesielle anledninger i Norge, er reglene for ølsalg noe annerledes enn på hverdager og lørdager. Dette kan variere avhengig av hvilken helligdag eller anledning det er, så det er viktig å være oppmerksom på endringer i tidene når du planlegger å kjøpe øl.

På noen nasjonale helligdager, som 1. mai (arbeidernes dag) og 17. mai (nasjonaldagen), er ølsalget stengt. Dette skyldes ønsket om å opprettholde en rolig og respektfull atmosfære under feiringene.

Når det gjelder jul og påske, er ølsalget ofte stengt på helligdager og har tidligere stengetider på kvelden før helligdagen. Dette er en del av den norske tradisjonen for å tilbringe tid med familie og venner under disse spesielle anledningene.

 • 1. januar (første nyttårsdag): På første nyttårsdag er ølsalget stengt
 • Skjærtorsdag og langfredag: På disse religiøse helligdagene er ølsalget stengt.
 • Påskeaften: Lørdagen før påskedag, også kjent som påskeaften, har ølsalget begrenset åpningstid og stenger vanligvis kl. 15:00.
 • 1. mai (arbeidernes dag): På denne nasjonale helligdagen er ølsalget stengt.
 • 17. mai (nasjonaldagen): Under feiringen av Norges nasjonaldag kan ølsalget være stengt eller ha begrensede åpningstider for å opprettholde en rolig og respektfull atmosfære.
 • 24. desember (julaften): Julaften er en dag med tidlige stengetider for ølsalg, og de fleste butikker stenger kl. 15:00 eller tidligere for å la folk forberede seg til julefeiringen.
 • 25. og 26. desember (1. og 2. juledag): På første og andre juledag er ølsalget stengt

Når stenger ølsalget i påsken?

I påsken, en av de mest betydningsfulle høytidene i Norge, er det viktig å være klar over spesielle restriksjoner og tidspunkter for ølsalg. Påsken er en tid for religiøs refleksjon og familiefeiringer, og dette reflekteres i de regulerte åpningstidene for ølsalget.

På Skjærtorsdag, som markerer begynnelsen av den kristne påskefeiringen, er ølsalget stengt i hele landet. Dette respekterer tradisjonen og gir folk muligheten til å delta i kirkelige aktiviteter og markere dagen på en hensiktsmessig måte.

Langfredag, en av de mest hellige dagene i påsken, følger samme prinsipp, og ølsalget forblir stengt. Dette gir folk anledning til å fokusere på religiøse handlinger og tradisjoner.

På påskeaften er det en liten endring i åpningstidene. Ølsalget er tillatt fra kl. 08:00 om morgenen til kl. 18:00 om ettermiddagen. Dette gir folk muligheten til å handle øl før de feirer påsken med familie og venner.

Første påskedag og andre påskedag, som er del av påskehelgen, har imidlertid samme restriksjoner som Skjærtorsdag og Langfredag, og ølsalget er stengt. Dette gir muligheten til å opprettholde den hellige karakteren av påsken og oppfordrer folk til å fokusere på fellesskap og feiring på en måte som er passende for høytiden.

Liste over åpningstider for ølsalg

Hverdager:

 • Ølsalg åpner kl. 08:00 om morgenen.
 • Ølsalg stenger kl. 18:00 om kvelden i kommuner med vanlige tidspunkter og kl. 20:00 i kommuner med utvidet tid.

Lørdager:

 • Ølsalg åpner kl. 08:00 om morgenen.
 • Ølsalg stenger kl. 15:00 i kommuner med vanlige tidspunkter og kl. 18:00 i kommuner med utvidet tid.

Søndager:

 • Ølsalg er generelt stengt.

Dagen før helligdag (unntatt Kristi Himmelfartsdag):

 • Ølsalg åpner kl. 08:00 om morgenen.
 • Ølsalg stenger kl. 15:00 i kommuner med vanlige tidspunkter og kl. 18:00 i kommuner med utvidet tid.

Helligdager:

 • Julaften: Ølsalg åpent fra kl. 08:00 til kl. 18:00.
 • Første juledag: Ølsalg er stengt.
 • Andre juledag: Ølsalg er stengt.
 • Nyttårsaften: Ølsalg åpent fra kl. 08:00 til kl. 18:00.
 • Første nyttårsdag: Ølsalg er stengt.
 • Skjærtorsdag: Ølsalg er stengt.
 • Langfredag: Ølsalg er stengt.
 • Påskeaften: Ølsalg åpent fra kl. 08:00 til kl. 18:00.
 • Første påskedag: Ølsalg er stengt.
 • Andre påskedag: Ølsalg er stengt.
 • Første mai: Ølsalg er stengt
 • Syttende mai (nasjonaldagen): Ølsalg er stengt.
 • Kristi Himmelfartsdag: Ølsalg er stengt.
 • Pinseaften: Ølsalg åpent fra kl. 08:00 til kl. 18:00.
 • Første pinsedag: Ølsalg er stengt.

Det er også viktig å merke seg at det kan være lokale variasjoner i reglene for ølsalg på helligdager, spesielt når det gjelder mindre butikker og kjeder som opererer i bestemte regioner. Derfor er det alltid lurt å sjekke med butikken eller alkoholforhandleren i ditt område for å få nøyaktig informasjon om åpningstider på helligdager.