10/08/2023

Regler for røyking i sameier og borettslag

I dagens samfunn, der hensynet til helse, miljø og trivsel spiller en stadig viktigere rolle, er spørsmålet om røyking i sameier og borettslag en aktuell og relevant problemstilling. Mens enkeltpersoners rett til å røyke ivaretas, må også hensynet til fellesskapet og de som ikke røyker tas på alvor. Denne artikkelen utforsker de reglene og retningslinjene som gjelder for røyking i sameier og borettslag, og hvordan balansen mellom individuelle valg og fellesskapets interesser kan opprettholdes.

Utendørs røyking og ordensregler

Det er generelt tillatt å røyke utendørs og i eget hjem. Dette prinsippet anerkjenner individets rett til å ta beslutninger om egen helse og livsstil. Imidlertid kan ordensreglene i et boligselskap påvirke røykingens omfang, spesielt når det kommer til fellesarealer. Røyking kan ofte bli regulert på områder som inngangspartier, trapper, fellesrom, kjeller og loft. Slike regler er ment å sikre at alle beboere kan nyte fellesområdene uten å bli påvirket negativt av røyk.

Balkonger, terrasser og verandaer: en gråsone

En viktig debatt som ofte oppstår, handler om røyking på balkonger, terrasser og verandaer. Selv om disse områdene er definert som fellesarealer, er det vanligvis tillatt å røyke der så lenge det ikke forårsaker sjenanse for andre beboere. Dette tar hensyn til både røykernes ønsker og de som ønsker en røykfri opplevelse. Mange røykere har glede av å røyke ute på balkongen, og i store deler av året kan det skje uten at noen plages. Dette gir en mulighet for individuell frihet samtidig som fellesskapets trivsel respekteres.

Sommer og sjenanse: begrensninger og forbud

I sommersesongen, når uteområdene brukes hyppigere, kan røyking på balkonger og terrasser potensielt medføre større sjenanse for andre. Dette kan føre til at adgangen til å røyke begrenses eller til og med forbys gjennom bestemmelser i vedtektene. Slike tiltak tar sikte på å skape en trivselsatmosfære der alle beboere kan nyte fellesarealene uten unødvendige forstyrrelser. Samtidig er det viktig at slike begrensninger gjennomføres på en rettferdig og gjennomsiktig måte, der alle beboere får anledning til å uttrykke sine synspunkter.

Individuelle rettigheter og fellesskapets interesser

Balansen mellom individuelle rettigheter og fellesskapets interesser er nøkkelen når man utformer regler for røyking i sameier og borettslag. Det er viktig å respektere enkeltpersoners valg samtidig som man sørger for at andre beboeres helse og trivsel ikke påvirkes negativt. Noen mennesker kan være mer følsomme for røyk, og det er derfor viktig å finne løsninger som tar hensyn til alles behov.

Endringer i regler: en demokratisk prosess

Endringer i reglene angående røyking i boligselskapene bør gjennomføres gjennom en demokratisk prosess. Dette innebærer vanligvis diskusjon og beslutninger på generalforsamlinger eller årsmøter, der alle beboere har mulighet til å delta og uttrykke sine synspunkter. Det er viktig at beslutningene gjenspeiler både flertallets ønsker og hensynet til mindretallet.

Ny dom gir deg rett til å røyke i ditt eget hjem

En ny dom har klargjort at retten til å røyke i ens eget hjem er en klar rettighet som tilhører den private sfæren. Røykeloven regulerer ikke hva som skjer i private hjem, og dette ble understreket av Helsedirektoratet. Ifølge direktoratet tilhører røyking i eget hjem den private sfæren og faller utenfor de ordensregler borettslaget kan fastsette. Dette prinsippet gjelder også for eiernes terrasser og lignende. Denne dommen viser at beboere som røyker i sitt eget hjem ikke kan kastes ut eller tvinges til å selge boligen sin. Det er imidlertid viktig å merke seg at dersom bygningen lider av dårlig isolering og ventilasjon, kan borettslaget iverksette tiltak for å forbedre luftkvaliteten. Disse tiltakene må gjennomføres av borettslaget for å sikre en sunn bo- og inneklima for alle beboere.

Røykeloven ble innført for å begrense røyking i ulike offentlige og fellesområder. I USA har flere stater gått enda lenger ved å innføre røykeforbud også i private hjem. Selv om dette kanskje også kan bli en realitet i Norge i fremtiden, vil det sannsynligvis kreve et mer omfattende internasjonalt regelverk. Dette skyldes at privatlivet og individuell livsutfoldelse er beskyttet av internasjonale regler og prinsipper.

Den omtalte dommen involverer Vidar Antonsen, en beboer i et borettslag som røyket inne i sin egen stue. Klager fra naboer om røyklukt i fellesarealene førte til forsøk på å kaste ham ut, men retten fastslo at burettslaget ikke hadde rett til å tvangsselge leiligheten hans. Selv om naboenes opplevelse av røyklukt var reell, slo retten fast at røykingen ikke var i strid med burettslagsloven § 5-11 første ledd. Dommen påpekte også at praksisen med å basere konsekvensene av handlinger på andres subjektive opplevelser eller andre forhold som påvirker inneklimaet, kunne føre til risiko for mislighold. Borettslaget ble også pålagt å betale sakskostnader.

Jusekspert Ola Fæhn kommenterte dommen og bekreftet at et borettslag ikke kan kaste ut noen som røyker i sitt eget hjem. Dette understreker viktigheten av å respektere individuelle rettigheter og privatliv. Samtidig viser denne dommen at det er viktig for borettslag å finne balansen mellom individuelle valg og fellesskapets interesser når det gjelder røyking i bofellesskap.

Oppsummering

Spørsmålet om røyking i sameier og borettslag handler om å finne en balanse mellom individuelle valg og fellesskapets interesser. Ordensreglene kan variere, men de tar sikte på å skape en harmonisk og trivelig bo-opplevelse for alle beboere. Gjennom å respektere både røykernes rettigheter og ikke-røykernes ønsker, kan boligselskaper skape et inkluderende og trivelig fellesskap der alle føler seg velkomne og ivaretatt. Dette krever åpen kommunikasjon, forståelse og gjensidig respekt mellom alle beboere, uavhengig av deres røykevaner.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings