Slik blir du kredittvurdert når du tar opp lån

Dersom du skal søke om boliglån eller forbrukslån , så vil bankene kredittvurdere deg før de tar avgjørelsen om du kvalifiserer til å ta opp lånet.

En slik kredittvurdering vil vanligvis skje automatisk, og en viktig del av kredittvurderingen er hvilken kredittscore du har hos kredittopplysningsselskapene.

Det er nemlig kredittopplysningsselskapene som gir banken informasjon om hvor kredittverdig du er, og de bruker en utregningsmodell som måler denne kredittverdigheten ved å gi deg en kredittscore. En slik score er selve grunnlaget for kredittvurderingen til bankene.

Hvordan fungerer kredittscore?

Kort forklart er en kredittscore et tall eller en karakter som forteller hvor kredittverdig du er. Kredittscoren utgjør altså et slags resultat av en kredittvurdering. Selve kredittvurderingen består av flere ulike elementer. Sammen skal disse elementene gi bankene en pekepinn på hvordan din økonomiske situasjon er, og hvorvidt du er en god betaler eller ikke.

Kredittvurderingen gir altså bankene et inntrykk av hvor stor risiko det vil være å gi deg et boliglån eller et forbrukslån. Kredittscoren er derfor et viktig moment når bankene vurderer lånesøknaden din, og det er gjerne denne scoren som avgjør om du får innvilget lånesøknaden din eller ikke.

Din kredittscore består normalt av et enkelt tall. Dette tallet er en del av en skala som sier noe om hvor kredittverdig du er. Tallet viser altså bankene hvor stor risiko det vil være å låne deg penger.

Får du et høyt tall på kredittscoren din, forteller dette bankene at du anses som en god betaler, og at det er liten risiko for at du vil misligholde lånet ditt. Et lavt tall på kredittscoren fortsetter imidlertid at det er en viss risiko knyttet til å innvilge deg et lån.

Kredittvurderingen foretas av et kredittopplysningsselskap

Som nevnt innledningsvis, så er det ikke bankene selv om foretar hele kredittvurderingen. Hoveddelen av kredittvurderingen foretas av et kredittopplysningsselskap. De største kredittopplysningsselskapene i Norge er AAA Soliditet, Bisnode, Lindorff og Experian. 

Det er kredittopplysningsselskap gjør er å samle inn opplysninger som finnes i ulike kredittopplysningsregistre, og bruke disse opplysningene i kredittvurderingen. I kredittopplysningsregistrene finner du blant annet betalingsanmerkninger som inkassoselskapene melder inn.

For å komme frem til kredittscoren din bruker kredittopplysningsselskapene en rekke ulike modeller som baseres på statistikk. Dette betyr at du vil bli vurdert opp mot andre personer med samme utdannelse, samme inntekt, samme bosted og som har samme kjennetegn som deg. På bakgrunn av en slik sammenligning vil kredittopplysningsselskapene danne seg et bilde av din betalingsevne, og om det finnes historisk risiko ved å innvilge lånesøknaden din. Deretter vil kredittopplysningsselskapene beregne en sannsynlighet for hvorvidt du er en god betaler eller ikke.

Det er resultatet av denne vurderingen som ender som et tall som representerer kredittscoren din, og det er denne kredittscoren som oversendes bankene. Bankene vil deretter innvilge søknaden automatisk, eller foreta en selvstendig vurdering for hvorvidt din søknad om boliglån eller forbrukslån skal innvilges eller ikke.

I noen tilfeller kan man oppleve at informasjonen kredittopplysningsselskapene sitter på er feil, slik at kredittscoren også blir feil. I slike situasjoner kan man selv kontakte kredittopplysningsselskapene og oppdatere dem med korrekt informasjon om sin egen økonomi.

Eksempel: Nominell rente 11,9%, effektiv rente 13,7%, lånebeløp kr 100 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 35 914, totalt kr 135 914.