Slik fungerer crowdlending

Crowdlending er en form for lån der flere personer samler seg for å finansiere lån til bedrifter, organisasjoner eller private personer. Dette gir muligheten for å låne penger uten å måtte gå gjennom en bank. I stedet betaler låntakeren renter og avdrag til investorene som har gitt kapitalen. I Norge er crowdlending et relativt nytt fenomen, men det har vokst i popularitet de siste årene.

En av grunnene til at crowdlending har blitt mer populært i Norge, er at det gir mulighet for bedrifter som av ulike grunner sliter med å få lån i banken. Dette kan være fordi låntaker ikke kan stille sikkerhet, eller fordi bankene ikke ser på bedriften som en lønnsom investering. Crowdlending gir også en raskere måte å hente inn kapital på, og er derfor hensiktsmessig i de tilfellene der det haster å skaffe kapital.

Hvem bruker crowdlending?

Crowdlending i Norge brukes ofte av bedrifter som investerer i eiendom. De kan dermed ofte gi sikkerhet i form av fast eiendom. Dette er en viktig faktor for investorene, da det reduserer risikoen ved å investere i lånene. Investorene får også muligheten til å investere i eiendomsmarkedet uten å måtte gjøre arbeidet med oppkjøp og utvikling av eiendom selv.

Det finnes flere plattformer i Norge som tilbyr crowdlending, som for eksempel Folkefinans, Lendino og FundedByMe. Disse plattformene fungerer som mellomledd mellom investorene og låntakerne. Plattformene tar seg av verifisering av låntakerne, og sørger for at låntakerne har tilstrekkelig sikkerhet. Investorene kan deretter velge å investere i lånene som tilbys på plattformen.

Fordeler med crowdlending

En av fordelene ved å investere i crowdlending er at det kan gi god avkastning uten høy risiko. Siden låntakerne betaler renter i tillegg til avdrag på lånet, vil denne måten å investere penger på gi en passiv månedlig inntekt. Det er også en god mulighet for personer som ønsker å investere i eiendomsmarkedet uten å måtte gjøre arbeidet selv.

Er det noen risiko?

Selv om crowdlending kan være en god investering, er det viktig å være klar over at det også er en risiko knyttet til det.

Det er alltid en risiko knyttet til investeringer, og det gjelder også for investeringer gjennom crowdlending. Risikoen kan variere fra lån til lån, og det er viktig å undersøke låntakerne og sikkerheten som tilbys før man investerer. 

Så langt har imidlertid risikoen ved crowdlending i Norge vært lav. Dette kommer av at veldig få lån har vært misligholdt ved de store plattformene som tilbyr slike lån. Dermed kan investorene være svært sikre på å få tilbakebetalt pengene med renter.

Det er viktig å merke seg at crowdlending er en form for alternative investeringer, og at det ikke er regulert av Finanstilsynet. Dette betyr at det ikke er noen garanti for at investorene vil få tilbakebetalt pengene sine, og at investorene må undersøke låntakerne og sikkerheten selv.

Det er også viktig å være klar over at crowdlending kan innebære en høyere risiko enn andre investeringer, som for eksempel aksjer eller obligasjoner. Dette kommer av at låntakerne kan ha svakere økonomi eller mindre erfaring, og at sikkerheten som tilbys kan være svakere enn ved andre investeringer.