Sliter du med sosial angst? Slik behandler du det

Sosial angst er en psykisk lidelse som primært kjennetegnes av at du er engstelig for sosiale situasjoner. Spesielt gjelder dette der du utsettes for blikk fra andre personer.

En eller annen form for sosial angst er relativt utbredt, der en lett grad av sosial angst er det mest vanlige. Et typisk eksempel er angst for å snakke foran store forsamlinger, det kan blir utsatt for andres blikk og vurderinger.

Man anslår at mellom tre og tretten prosent av befolkningen har en eller annen form for sosial angst. Tallet varierer avhengig av hvor stengt man setter kriteriene for diagnosen.

Det er kun rundt et mindretall av de som sliter med sosial angst som er så alvorlig rammet at det i vesentlig grad hemmer det sosiale livet arbeidet eller familielivet.

Sosial angst kan være arvelig, eller det kan være en følge av andre psykiske lidelser. Sosial angst kan f.eks. være sekundært til panikklidelse, eller komme sammen med depresjon eller bioplar lidelse.

Symptomer på sosial angst

Det viktigste symptomet på sosial angst er angst i situasjoner der man opplever å bli utsatt for ukjente personer eller mulig gransking av andre.

Da vil man gjerne være redd for å opptre på en måte som kan være pinlig eller ydmykende. 

Det er også vanlig å være redd for at andre skal oppdage at man er engstelig. 

Personer med sosial angst er vanligvis klart over at angsten er urimelig eller overdreven, men i den sosiale situasjonen blir angsten likevel fremkalt. Angsten kan da fremstå omtrent som et panikkanfall.

Derfor er det ikke uvanlig at personer med sosial angst forsøker å unngå sosiale situasjoner som kan fremkalle den sosiale angsten, typisk møter, besøk på offentlige toaletter eller middag ute der andre kan observere at man spiser. Dette kan igjen medføre utfordringer knyttet til et vanlig sosialt liv eller arbeidsliv.

Behandling av sosial angst

Det er flere måter å behandle sosial angst på. Den vanligste måter er såkalt eksponering, der man gradvis utsettes for de situasjonene der den sosiale angsten kan fremkalles.

Det er også mulig å utføre ulike distraksjonsteknikker og avslapningsøvelser for at man skal holde ut i angsten, og også dempe angsten når den oppstår.

Gjennom stadig eksponering er målet at angsten gradvis skal reduseres, og de sosiale situasjonene der angst tidligere ble fremkalt vil over tid bli færre.

Hos noen er det også effektivt med midlertidig behandling med antidepressiver.

Les også mer om OCD behandling hos Angstklinikken

Blir man frisk av sosial angst?

De fleste som sliter med sosial angst utvikler dette i tenårene, men hos noen kan angsten også vise seg i barnealder.

Dersom sosial angst ikke blir behandlet er det en risiko for at angsten blir en kronisk lidelse, men noen vil likevel gradvis utvikle større toleranse for ulike sosiale situasjoner i voksen alder.

For de fleste er det likevel nyttig, og nødvendig, å motta behandling for sosial angst. Dette skjer da primært gjennom eksponeringsterapi hos en psykolog eller annen fagperson. Med slik behandling vil de fleste redusere angstplagene, og kunne leve et tilsvarende normalt liv.