22/01/2024

Spare i fond

Å spare i fond er en effektiv og populær måte å investere for fremtiden og oppnå økonomiske mål. Enten du sparer til pensjon, en nødsituasjon eller ønsker å bygge opp kapital for barna dine, gir fondssparing deg muligheten til å dra nytte av profesjonell forvaltning og diversifisering. Denne omfattende guiden vil veilede deg gjennom alle trinnene du trenger å ta for å spare i fond på en smart og effektiv måte.

Hvordan spare i fond

For å komme i gang med fondssparing, må du først åpne en investeringskonto hos en bank eller et fondsforvaltningsselskap. En investeringskonto gir deg muligheten til å kjøpe andeler i ulike fond og ha en oversikt over dine investeringer.

Nordmenn har flere alternativer når de vurderer hva slags investeringskonto man kan bruke til å spare fond. For de fleste vil det lureste være å spare i aksjefond på en aksjesparekonto (ASK) i stedet for en vanlig fondskonto. Det finnes flere gode grunner til hvorfor nordmenn bør vurdere å velge aksjesparekonto fremfor vanlig fondskonto.

For det første gir ASK en skattemessig fordel. Med aksjesparekonto kan nordmenn investere i aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten så lenge pengene blir værende på kontoen. Dette gir en betydelig skattefordel sammenlignet med vanlige fondskontoer, hvor gevinsten er skattepliktig selv om du ikke tar pengene ut.

En annen fordel med ASK er at den kan brukes som en langsiktig sparekonto. Du kan la pengene vokse over tid uten å bekymre deg for skatten, og dette kan være spesielt gunstig for pensjonssparing.

Merk at aksjesparekonto kun egner seg for aksjefond. Planlegger du å investere i kombinasjonsfond eller obigasjonsfond så må du opprette en vanlig fondskonto ved siden av.

Når kontoen er opprettet, kan du velge mellom to hovedformer for fondssparing: engangsinnskudd eller månedlig sparing.

Engangsinnskudd innebærer at du setter inn en større sum penger på investeringskontoen din i en enkelt transaksjon. Dette kan være gunstig hvis du har en engangsutbetaling eller større sum penger tilgjengelig for investering.

Månedlig sparing er en mer disiplinert tilnærming, der du setter opp faste trekk fra bankkontoen din til investeringskontoen hver måned. Dette gjør det enklere å bygge opp kapital over tid og jevnt eksponere dine investeringer for markedsutviklingen.

Månedlig sparing er en klok tilnærming som utnytter to viktige økonomiske konsepter: “dollar cost averaging” og renters rente. Når du sparer fast hver måned investerer du en fast sum penger i verdipapirer (f.eks. aksjer eller fond) regelmessig, uavhengig av markedets svingninger. Dette betyr at du kjøper flere aksjer når prisene er lave og færre når prisene er høye, jevnende ut kostnaden over tid.

Samtidig gir månedlig sparing tid for renters rente å virke. Renters rente betyr at du tjener avkastning på både ditt opprinnelige investerte beløp og avkastningen du allerede har tjent. Over tid kan disse små, regelmessige investeringene vokse betydelig, takket være renters rente, og dermed bygge en solid økonomisk fremtid.

Hvilket fond bør jeg spare i?

Valget av fond avhenger av dine personlige mål og risikotoleranse. Det finnes ulike typer fond tilgjengelig på markedet, og hver av dem har forskjellige egenskaper og risikonivåer. De vanligste fondstypene er aksjefond, obligasjonsfond, kombinasjonsfond og pengemarkedsfond.

 • Aksjefond: Aksjefond investerer hovedsakelig i aksjer og gir muligheten for høy avkastning, men også høyere risiko. Dette er egnet for investorer som har en lengre investeringshorisont og tåler mer svingninger i verdien av investeringen.
 • Obligasjonsfond: Obligasjonsfond investerer hovedsakelig i obligasjoner og er vanligvis mindre risikofylte enn aksjefond. Dette er et godt alternativ for investorer som ønsker en lavere risiko og en mer forutsigbar avkastning.
 • Kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og obligasjoner for å oppnå en balanse mellom avkastning og risiko. Dette kan være en god løsning for investorer som ønsker en moderat risiko og ønsker å dra nytte av både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet.
 • Pengemarkedsfond: Pengemarkedsfond investerer i kortsiktige pengemarkedsinstrumenter og er lavrisikofond. Dette er en trygg plassering for midler du ønsker å ha tilgjengelig på kort sikt.

Når du velger fond, bør du vurdere dine økonomiske mål, investeringshorisont, og hvor mye risiko du er villig til å ta. Det kan være lurt å diversifisere investeringene dine og kombinere flere fondstyper for å spre risikoen.

Les også: Beste app for fond

Hva er de beste fondene å spare i?

Når du har bestemt deg for hvilken fondstype som passer best for dine behov, er neste skritt å velge konkrete fond. Det finnes en rekke fond tilgjengelig på markedet, og det kan være utfordrende å velge de beste. Vurder nøye fondets historiske avkastning, forvaltningskostnader og risiko før du tar en beslutning. Her er noen populære fond med gode resultater:

 • First Veritas: First Veritas er et aksjefond som har oppnådd god avkastning over tid. Fondet investerer i norske og nordiske selskaper og er kjent for å være godt forvaltet.
 • DNB Global Indeks: DNB Global Indeks er et indeksfond som følger verdensindeksen og gir en bred eksponering mot globale aksjemarkeder. Fondet har lave forvaltningskostnader og er et populært valg blant mange investorer.
 • ODIN Norge: ODIN Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som fokuserer på norske selskaper. Fondet har hatt god avkastning over tid og er kjent for sin solide forvaltning.

Når du velger fond, er det viktig å huske at tidligere avkastning ikke nødvendigvis er en garanti for fremtidig avkastning. Det er derfor lurt å gjøre grundige undersøkelser og vurdere fondenes investeringsstrategi, forvaltningsstil og historikk før du tar en investeringsbeslutning.

Skatt av fond

Når du sparer i fond, må du være oppmerksom på skattekonsekvensene. Avkastning fra fond beskattes som kapitalinntekt, og skatten beregnes på grunnlag av gevinsten du har oppnådd. Skattesatsen avhenger av hvor lenge du har hatt investeringen og om du har valgt å realisere gevinsten eller ikke.

 • Realisert gevinst: Hvis du selger andeler i fondet og oppnår en gevinst, må du skatte av denne gevinsten. Skattesatsen for realisert gevinst avhenger av hvor lenge du har hatt andelene i fondet. Hvis du har hatt andelene i mindre enn ett år, er skattesatsen høyere enn hvis du har hatt dem i over ett år.
 • Urealisert gevinst: Hvis du ikke selger andelene i fondet, men verdien av fondet øker, har du en urealisert gevinst. Urealisert gevinst beskattes ikke før du selger andelene og realiserer gevinsten.

En aksjesparekonto er en gunstig løsning dersom du vil spare i fond. ASK gir skattefordeler ved kjøp og salg av aksjefond. Ved å benytte aksjesparekonto kan du utsette beskatningen til du velger å realisere gevinsten.

Indeksfond eller aktivt forvaltet fond?

Når du velger fondstype, vil du bli presentert med to hovedalternativer: indeksfond og aktivt forvaltede fond. Begge har sine fordeler og ulemper, og det er viktig å forstå forskjellene mellom dem før du tar en beslutning.

 • Indeksfond: Indeksfond følger en bestemt indeks, for eksempel Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) eller en verdensindeks. Målet er å oppnå tilnærmet samme avkastning som indeksen den følger. Indeksfond har lavere forvaltningskostnader sammenlignet med aktivt forvaltede fond, da det ikke krever en aktiv forvaltningsstrategi. Indeksfond er en enkel og kostnadseffektiv måte å investere i et bredt spekter av aksjer og diversifisere risikoen.
 • Aktivt forvaltede fond: Aktivt forvaltede fond har fondsforvaltere som tar aktive beslutninger om hvilke aksjer eller obligasjoner som skal kjøpes og selges. Målet er å slå indeksen og oppnå høyere avkastning enn det indeksfondet gir. Aktivt forvaltede fond har høyere forvaltningskostnader på grunn av den aktive forvaltningen. Fordelen er at fondsforvalterne kan tilpasse porteføljen til markedsforholdene og potensielt oppnå bedre resultater.

Når du velger mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond, bør du vurdere dine investeringsmål, risikotoleranse og tro på fondsforvalternes evne til å slå markedet. Indeksfond er populære blant investorer på grunn av sine lave kostnader og enkelhet. Aktive fond kan være et godt valg hvis du har tillit til fondsforvalternes evner og er villig til å ta litt høyere risiko.

Hva er de beste indeksfondene?

Indeksfond er populære blant investorer på grunn av deres lave kostnader og enkle forvaltningsstrategi. De beste indeksfondene er de som følger en velkjent indeks og gir bred eksponering mot aksjemarkedet. Her er noen av de beste indeksfondene i Norge:

 • KLP AksjeGlobal Indeks: Dette fondet følger verdensindeksen og gir en bred eksponering mot globale aksjemarkeder. Fondet har lave forvaltningskostnader og er et populært valg blant mange investorer.
 • Kron Indeks Global: Spareappen Kron har lansert norgest billigste aksjefond som følger verdensindeksen. Veldig lave forvaltningskostnader gir deg bedre avkastning over tid.
 • Storebrand Indeks – Alle Markeder: Dette fondet følger en bred verdensindeks og gir eksponering mot både utviklede og fremvoksende markeder. Fondet er kjent for sin lave forvaltningskostnad og bred diversifisering.
 • DNB Global Indeks A: DNB Global Indeks er et indeksfond som følger verdensindeksen og gir en bred eksponering mot globale aksjemarkeder. Fondet har lave forvaltningskostnader og er et populært valg blant mange investorer.

Det er viktig å huske at tidligere avkastning ikke nødvendigvis er en garanti for fremtidig avkastning. Gjør grundig forskning og vurder fondenes historikk og forvaltningsstrategi før du tar en investeringsbeslutning.

Hva er de beste aktive fondene?

Aktive fond har som mål å slå markedet ved å ta aktive beslutninger om porteføljesammensetning. Fondets resultater avhenger i stor grad av fondsforvalternes evne til å identifisere gode investeringsmuligheter og ta riktige beslutninger om porteføljesammensetning. Her er noen av de beste aktive fondene i Norge:

 • Odin Norge: Dette er et aktivt forvaltet aksjefond som fokuserer på norske selskaper. Fondet har hatt god avkastning over tid og er kjent for sin solide forvaltning og grundige analyser.
 • Skagen Kon-Tiki: Dette fondet investerer i fremvoksende markeder og har som mål å oppnå høy avkastning på lang sikt. Fondet har hatt gode resultater og er populært blant investorer som ønsker eksponering mot vekstmarkedene.
 • DNB Teknologi: Dette fondet investerer hovedsakelig i teknologiselskaper og har som mål å oppnå høy avkastning i teknologisektoren. Fondet har hatt gode resultater og er et populært valg blant investorer som ønsker eksponering mot teknologiaksjer.

Som med indeksfond, er det viktig å huske at tidligere avkastning ikke nødvendigvis er en garanti for fremtidig avkastning. Aktive fond har høyere forvaltningskostnader enn indeksfond, så det er viktig å vurdere om forvaltningsgebyrene er berettiget av forventet meravkastning.

Hva er risikoen ved å spare i fond?

Selv om fondssparing gir diversifisering, er det viktig å være oppmerksom på at alle investeringer innebærer risiko. Verdien av fondet kan variere over tid, og det er ingen garanti for positiv avkastning. Risikoen ved å spare i fond avhenger i stor grad av fondstypen du velger.

 • Aksjefond: Aksjefond er mer utsatt for svingninger i markedsverdiene av aksjer, og derfor har de høyere risiko. Dette kan føre til betydelige svingninger i fondets avkastning over kortere perioder. For å redusere risikoen i aksjefond, kan du vurdere å diversifisere porteføljen din ved å inkludere forskjellige aksjefond eller kombinere aksjefond med andre fondstyper.
 • Obligasjonsfond: Obligasjonsfond har lavere risiko enn aksjefond, da de hovedsakelig investerer i statsobligasjoner eller selskapsobligasjoner. Obligasjonsfond gir vanligvis en mer forutsigbar avkastning, men det er fortsatt risiko for at utstederen av obligasjonene kan misligholde betalingen.
 • Kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond har en moderat risiko, da de balanserer eksponeringen mellom aksjer og obligasjoner. Dette kan være et godt alternativ for investorer som ønsker en moderat risiko og en balansert avkastning.

Det er viktig å være tålmodig og ha en langsiktig investeringshorisont når du sparer i fond. Å prøve å time markedet eller ta hyppige handelsbeslutninger basert på kortsiktige markedsbevegelser kan føre til dårlige resultater og økt risiko.

Ofte stilte spørsmål om fond

Hvordan ta ut penger fra fond?

Hvis du ønsker å ta ut penger fra fondet ditt, kan du selge fondsandeler gjennom investeringskontoen din. Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være skattemessige konsekvenser ved salg av fondsandeler, spesielt hvis det er gevinst. Skatten beregnes på grunnlag av gevinsten du har oppnådd ved salg av andelene, og skattesatsen avhenger av hvor lenge du har hatt andelene i fondet.

Hvis du har en langsiktig investeringshorisont og ønsker å unngå å betale skatt på urealiserte gevinster, kan det være lurt å være tålmodig og la investeringene vokse over tid. På den måten kan du utsette skatteskatt frem til du velger å realisere gevinsten. I tillegg nyter du godt av renters rente effekten.

Hva er et valutasikret fond?

Et valutasikret fond er et fond som forsikrer deg mot valutarisiko. Dette er spesielt viktig hvis fondet investerer i utenlandske verdipapirer, da svingninger i valutakurser kan påvirke fondets avkastning. Når du investerer i utenlandske fond, vil svingninger i valutakurser påvirke verdien av fondet i din hjemmevaluta. Et valutasikret fond reduserer denne risikoen ved å benytte seg av sikringsstrategier som beskytter mot ugunstige valutakursbevegelser.

Hvis du er bekymret for valutarisiko og ønsker å minimere påvirkningen av valutakurser på dine investeringer, kan du vurdere å investere i valutasikrede fond.

Hva er returprovisjon fond?

Returprovisjon, også kjent som retroprovisjon, er et gebyr som fondsforvaltningsselskapet betaler til den som selger fondsandeler til investorer. Dette kan være en ekstra kostnad for investorer, så det er viktig å være oppmerksom på returprovisjoner når du velger fond. Noen fond har returprovisjoner inkludert i forvaltningsgebyret, mens andre har det som en ekstra kostnad.

Når du velger fond, bør du være klar over eventuelle returprovisjoner og vurdere hvorvidt kostnadene er rimelige i forhold til fondets avkastningspotensial.

Hvordan overfører jeg fond til aksjesparekonto?

Hvis du allerede har investert i fond, kan du overføre dem til aksjesparekonto for å dra nytte av skattefordelene. En aksjesparekonto gir deg muligheten til å utsette beskatningen til du velger å realisere gevinsten, og du kan flytte fondsandeler inn i kontoen uten å måtte selge dem først. For å overføre fond til aksjesparekonto, må du kontakte banken eller fondsforvaltningsselskapet ditt og be om å få flyttet fondsandelene dine til den nye kontoen.

Hvordan gir jeg fond i gave?

Fond kan være en flott gaveide til en venn eller familiemedlem. Å gi fond i gave gir mottakeren muligheten til å investere for fremtiden og bygge opp kapital over tid. For å gi fond i gave, må du først kjøpe fondsandeler på mottakerens vegne. Deretter kan du overføre fondsandelene til en investeringskonto i deres navn. Dette kan gjøres gjennom en bank eller et fondsforvaltningsselskap.

Spare i fond til barn

Sparing i fond til barn er en fin måte å gi dem en økonomisk trygghet for fremtiden. Å spare i fond for barn gir dem muligheten til å ha et kapitalgrunnlag når de blir eldre, som de kan bruke til utdanning, bolig eller andre fremtidige behov. En vanlig måte å spare i fond til barn på er å åpne en investeringskonto på barnets vegne. På den måten kan du investere på vegne av barnet og bidra til å bygge opp en fondsbeholdning for dem over tid. Fondssparing til barn er en langsiktig investering, og det kan være lurt å velge fond med moderat risiko og god avkastningshistorikk.