Syk fra jobben – hvilke rettigheter og plikter har du?

Alle arbeidstakere med minst fire ukers ansettelse har krav på lønn hvis du blir syke og ved annen arbeidsuførhet. Dette følger av folketrygdloven. De første 16 kalenderdagene fra og med den første fraværsdagen kalles arbeidsgiverperioden. I denne perioden er det arbeidsgiveren som har ansvar for å betale sykelønnen til arbeidstakeren, men bare for de dager som du faktisk skulle jobbet dersom du ikke hadde blitt syk. Eksempel: du jobber 5 dagers uke, og blir syk torsdag den 10. Arbeidsgiverperioden løper til den 26. (16 dager). Sykelønnen du har krav på vil omfatte 12 dager fordi lørdagene 12. og 17., og søndagene 13. og 18. er fridager hvor du ikke har noe inntektstap som følge av sykdommen din.

Arbeidsgiverens plikt til å betale lønn i arbeidsgiverperioden

Hvis aebeidsgiveren din velger å fortsette lønnsutbetaling utover arbeidsgiverperioden, man arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV. Det er viktig å være klar over at det ikke ytes sykepenger for den delen av inntekten din som overstiger seks ganger grunnbeløpet (G), men arbeidsgiveren kan være forpliktet til å betale differansen mellom 6 G og din fulle lønn hvis det foreligger en tariffavtale eller personlig arbeidsavtale hvor dette er avtalt.

Egenmelding ved sykdom

En egenmelding benytter du deg av når du selv melder fra til arbeidsgiveren din om at du må vøre borte fra jobben på grunn av egenmeldingen, du trenger altså ikke å legge frem legeerklæring om at fraværet skyldes sykdom.

Du har rett til å benytte egenmelding når du har vært ansatt hos arbeidsgiveren i mist 2 måneder før arbeidsuførheten inntrådte. Retten til egnmelding gjelder for 3 kalenderdager. Ved beregningen skal arbeidsfrie dager (eks. søndager) regner med hvis du er borte fra arbeidet både dagen før og dagen etter slike dager. Eksempel: Du er borte fra jobben på grunn av sykdom fredag og har vanlig fri lørdag og søndag. Dersom du er syk og fraværende også på mandag, kan arbeidsgiveren kreve sykemelding fra lege fra og med mandag.

Egenmelding om sykdom skal gis senest første arbeidsdag innen arbeidstidens slutt, skriftlig eller muntlig ved. f.eks. telefon. Slik melding skal gis også når arbeidstakeren sykemeldes av lege. Hvis du ikke gir en slik melding til din arbeidsgiver, faller retten til sykepenger bort, og inntrer først fra den dag melding blir gitt.

Hvis du har brukt egenmelding minst 4 ganger i løpet av de siste 12 månedene uten å legge frem sykemelding fra lege, kan arbeidsgiveren bestemme at du for fremtiden skal levere sykemelding fra lege fra første fraværsdag. Du må i så fall få klar beskjed om dette, og du må gis anledning til å forklare deg nærmere om grunnen til fraværene. Etter 6 måneder plikter arbeidsgiveren å foreta en ny vurdering av spørsmålet om på ny å gi deg rett til å benytte egenmelding. Hvis du har fått sykepenger på grunnlag av egenmelding, kan arbeidsgiveren din kreve en skriftlig erklæring fra deg om at fraværet fra jobben skyldes sykdom.

Legeerklæring ved sykdom

Hvis arbeidsuførheten din varer utover de dagene egenmelding kan benyttes, kan din arbeidsgiver kreve at du oppsøker lege, og at fraværet blir bekreftet av en lege fra og med den første arbeidsdagen du skulle ha vært i jobb igjen. Dersom bekreftelse fra lege ikke blir lagt frem, faller retten til sykepenger bort. Dette gjelder også for de dager hvor du har benyttet deg av egenmelding. Din rett til sykepenger inntrer i så fall først fra den dagen fraværet blir bekreftet av lege. Hvis det er særlig grunn for at du ikke har gitt melding i rett tid, og det er på det rene at sykdommen har ført med seg arbeidsuførhet fra et gitt tidspunkt, skal sykepenger likevel utbetales fra første fraværsdag. En slik særlig grunn kan være at du bor alene og ikke har telefon. Men også i disse tilfellene må imidlertid sykdommens art og din mulighet for å få gitt beskjed på annen måte vurderes.

Kan du bruke tilbakedatert legeerklæring?

En arbeidsgiver trenger ikke uten videre å godta en tilbakedatert legeerklæring. I så fall kan arbeidsgiver forlange at legen dokumenterer årsakene til tilbakedateringen, slik at også sykdommen dokumenteres inntrådt fra dato for sykemelding.

Arbeidsgivers oppfølging av sykemeldte

I følge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiveren i samband med deg som er sykemeldt utarbeide en oppfølgingsplan. Arbeidet med denne oppfølgignsplanen skal starte så tidlig som mulig, og planen skal være utarbeidet senest når du har vært helt eller delvis borte fra jobben i fire uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene og en plan for videre oppfølging.

Arbeidsgiveren skal også kalle deg inn til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen senest innen syv uker etter at du har vært helt borte fra jobben. Bedrifthelsetjeneste skal være representert i dette møtet. Hvis både du og din arbeidsgiver, eller bare du ønsker det, skal den legen som sykemeldte deg delta i møtet.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings