Viktig å tenke på for deg som skal spare i aksjefond

sparing i aksjefondStadig flere nordmenn velger å plassere sparepengene sine i aksjefond. Dersom du velger å spare i aksjefond vil du jevnt over å en bedre avkastning på pengene dine enn dersom du velger å spare på en vanlig sparekonto. Dersom du vurderer å spare i aksjefond er det imidlertid en del ting du bør tenke på.

Langsiktig sparing er best i aksjefond

Ved sparing på en vanlig sparekonto tar du meget lav risiko med pengene dine. I dag er imidlertid sparerentene så lave at inflasjonen jevnt over vil spise opp rentegevinsten. Enkelt forklart lønner det seg altså ikke å plassere pengene sine på en vanlig sparekonto. Du risikerer faktisk at sparebeløpet blir mindre ettersom tiden går.

Planlegger du langsiktig sparing til for eksempel ekstra pensjon når du blir gammel eller for å realisere en drøm som ligger langt frem i tid, vil det være lurer å spare i aksjefond enn på en tradisjonell sparekonto. Jevnt over vil aksjemarkedet gi deg en mye bedre avkastning på sparepengene dine enn dersom du sparer på en sparekonto.

Velger du å spare i aksjefond bør du likevel være klar over at du bør tenke langsiktig. Aksjemarkedet kan svinge på kort sikt, men på lang sikt vil aksjefond jevnt over gi deg en fin gevinst.

For de fleste vil det være bedre å spare i aksjefond enn i enkeltaksjer, og aksjefond er en fin måte å lære om aksjer før man eventuelt tar steget over til investering i enkeltaksjer.

Spre pengene dine på flere fond eller sektorer

Når du sparer i aksjefond bør du vurdere å spre pengene dine på flere fond eller velge fond som sprer pengene dine mest mulig på ulike sektorer eller land. Dette kalles på fagspråket diversifisering. En globalt fond kan være et lurt fond å spare i dersom du ønsker å spre sparepengene dine mest mulig. Et annet alternativ er å velge flere ulike fond som satser på ulike områder, for eksempel ulike næringer som teknologi og olje eller som satser i ulike land.

Dersom du velger et globalt fond tar du normalt en lavere risiko med pengene dine enn for eksempel et fond som kun satser på norske aksjeselskaper. Samtidig vil du kunne forvente deg en lavere avkastning enn dersom du velger et fond som tar høyere risiko. Med lav risiko er du mindre sårbar for uventede og store fall i aksjemarkedet, noe som skjer med jevne mellomrom.

Aktivt eller passivt forvaltet fond?

Dersom du vil ta lav risiko, og synes det er tilstrekkelig å få en avkastning som er lik børsutviklingen, bør du vurdere å sette sparepengene dine i et indeksfond. Et indeksfond forsøker å følge den generelle børsutviklingen globalt eller i et spesifikt marked. Stiger for eksempel Oslo Børs med fem prosent, vil en indeksfond som fokuserer på den norske børsutviklingen normalt gi deg den samme avkastningen. Et indeksfond er altså et fond som forvaltes passivt i motsetning til aktivt.

Aktive fond har aktive forvaltere som forsøker å gjøre det bedre enn markedet. Dette medfører noe større risiko, men vil normalt også gi noe bedre avkastning. Et aktivt forvaltet fond er også vanligvis dyrere enn et passivt forvaltet indeksfond. Normalt vil et aktivt forvaltet fond koste ca. 1,7 prosent i forvaltningshonorar årlig. Et passivt indeksfond vil imidlertid ha et lavere forvaltningshonorar på ca. 0,3 prosent årlig.

Vurder aksjefondene grundig

Dersom du velger å plassere sparepengene dine i et aktivt fond er det viktig at du gjør grundige undersøkelser. På den måten vil det være større sjanse for at du velger et fond som vil gi deg en god avkastning.

Les også: Disse norske aksjefondene gir dårligst avkastning

Når du vurderer fondene bør du se på hvilken avkastning de har gjort på kort og lang sist, og hvordan de har gjort det i forhold til utviklingen på børsen. Det kan også være lurt å undersøke om fondet har hatt samme forvalter over tid eller om forvalter nylig er skiftet ut.

Det er også viktig å undersøke om forvalteren tidligere har levert god avkastning. I tillegg bør du vite om aksjefondet tar lav eller høy risiko, og hvilke markeder og aksjer fondet satser på. Husk at forvaltningshonorar kan varier ganske mye fra fond til fond, slik at dette også er noe du bør ta med i vurderingen.

Ikke vær redd for å bytte aksjefond

Dersom du ikke er fornøyd med utviklingen på det aksjefondet du har valgt kan du bytte fond, og dette bør du ikke være redd for å gjøre. Det er likevel viktig å huske på at sparing i aksjefond bør være langsiktig, og du bør tenke deg nøye om før du bytter fond – og ikke bytte fond for tidlig.

Husk at dersom du tar ut pengene dine av et aksjefond for å plassere dette i et annet fond, kan dette utløse skatteplikt på gevinsten. Innen kort tid vil imidlertid en ny type aksjesparekonto lanseres som vil gjøre det skattefritt å bytte aksjefond. Du vil da ikke måtte betale skatt av en eventuell gevinst før du tar ut penger fra aksjesparekontoen.